Rybołówstwo
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa weszło w życie siódmego dnia po opublikowaniu, tj. 7 maja 2011 r., z wyjątkiem tytułu VII, który wejdzie w życie 1 lipca 2011 r. Tytuł II rozdział III, tytuł IV rozdział I oraz tytuł VII stosuje się od 1 stycznia 2012 r. Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Omówienie: Nowe przepisy przewidują m.in., że statek rybacki UE może być wykorzystywany do komercyjnej eksploatacji żywych zasobów wodnych tylko pod warunkiem posiadania przez niego ważnej licencji połowowej. Jest on też upoważniony do prowadzenia konkretnego rodzaju działalności połowowej tylko wtedy, gdy jest ona wskazana na ważnym upoważnieniu do połowów. Rozporządzenie ustanawia wspólne przepisy dotyczące wydawania takich licencji połowowych i upoważnień do połowów oraz zarządzania nimi, aby zapewnić wspólny standard dla zawartych w nich informacji.

Czytaj rozporządzenie >>
0 A jak to było dotychczas ?
Czyżby Komisja postanowiła skończyć z oszczędnością papieru w takich krajach członkowskich jak Francja , Hiszpania , Dania, Włochy , itd. ?
09 maj 2011 : 09:36 Maria D. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 KUPIĘ KUTER 17-METROWY
TEL-608190395
09 maj 2011 : 17:02 ... Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Brukselskie brojlery w akcji
Jak wynika z treści tego rozporządzenia brukselskie brojlery mieniące się elitą tego kontynentu , a nawet tej planety nadal posługują się XX wiecznymi metodami określania zdolności połowowej statku na podstawie jego długości. I tak np. wymóg opomiarowania ładowni dotyczy statków o długości ponad 17 metrów , co oznacza , że w Polsce będą to kutry o trzykrotnie mniejszej pojemności niż np. w Danii , gdzie pojemność statków do 17 metrów sięga 109 GT tj. więcej niźli posiada polski statek o długości 24 metrów co oznacza , iż rozporządzenie to pisali Duńczycy , a tzw. światła elita XXI wieku jedynie je podpisała. Zapewne w tym też duchu dokonana zostanie tzw. reforma wspólnej polityki rybackiej.
09 maj 2011 : 21:28 Jose Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Jose gdzie byłeś
hvorfor skriver du lige nu
11 maj 2011 : 20:33 podpis Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Sprzedam łódz z koncesją
L= 8,30m\ntel. 607 858 007
10 maj 2011 : 06:37 rybyyyy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter