Prawo, polityka
0
Uchwała w sprawie Polityki morskiej RP

Uchwała w sprawie Polityki morskiej RP

1 | 17 kwietnia 2015

Zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej to główne cele przyjętej w dniu 17 marca 2015 roku Uchwałą nr 33/2015 Rady Ministrów Polityki ...

1
XXIV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

XXIV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

1 | 16 kwietnia 2015

14 kwietnia 2015 r. podsekretarz stanu w MIiR Dorota Pyć przewodniczyła XXIV posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego poinformowała o...

2
Kolejna uznana organizacja wykonująca zadania administracji morskiej

Kolejna uznana organizacja wykonująca zadania administracji morskiej

3 | 14 kwietnia 2015

9 kwietnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju zawarł z American Bureau of Shipping (ABS) umowę o upoważnieniu do wykonywania zadań administracji morskiej. American Bureau of Shipping jest ...

3
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych ...

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych ...

0 | 14 kwietnia 2015

Zmiany w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy w zakresie obowiązku przekazywania do Komisji Europejskiej danych statystycznych, dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych wydawanych prz...

4
Międzynarodowa Konwencja z Nairobi, 2007 i zmiany do Protokołu z 1996 r. do Konwencji L...

Międzynarodowa Konwencja z Nairobi, 2007 i zmiany do Protokołu z 1996 r. do Konwencji L...

0 | 31 marca 2015

14 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie Międzynarodowa Konwencja o usuwaniu wraków (2007 Nairobi WRC), przyjęta na Międzynarodowej konferencji dyplomatycznej, która odbyła się w 2007 roku w Kenii. D...

5
Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej

Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej

0 | 30 marca 2015

Zaangażowanie Polski w regionie Arktyki było tematem przewodnim debaty zorganizowanej wspólnie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w której uczestnicz...

6
Mitsubishi z wizytą w Szczecinie

Mitsubishi z wizytą w Szczecinie

0 | 30 marca 2015

Przedstawiciele międzynarodowego koncernu Mitsubishi odwiedzili stolicę Pomorza Zachodniego i zapoznali się z działalnoscią podmiotów oraz instytucji zwiazanych z gospodarką morską. Dodaj koment...

7
Nowa regulacja dotycząca stacji pilotowych i ośrodków szkolących pilotów morskich

Nowa regulacja dotycząca stacji pilotowych i ośrodków szkolących pilotów morskich

0 | 30 marca 2015

25 marca 2015 r w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów. Przepisy rozporządzenia...

8
Wybory na statkach morskich

Wybory na statkach morskich

0 | 30 marca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Po...

9
Rząd realizuje postulaty Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Rząd realizuje postulaty Międzynarodowego Kongresu Morskiego

1 | 26 marca 2015

Wnioski i postulaty, wypracowane przez twórców i uczestników Kongresu, znalazły się ostatnio w rządowej Uchwale w sprawie polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą d...

10
Debata o transporcie morskim i żegludze śródlądowej

Debata o transporcie morskim i żegludze śródlądowej

0 | 19 marca 2015

Zagadnienia dotyczące aktualnej polityki transportowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu morskiego i żeglugi śródlądowej były tematem wystąpienia wiceminister infrastruktury i...

11
Rada Ministrów o polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ministrów o polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

1 | 18 marca 2015

Maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów morskich to główna idea przyjętej ...

12
Uwarunkowania prawne wykonywania urządzeń wodnych w pasie technicznym

Uwarunkowania prawne wykonywania urządzeń wodnych w pasie technicznym

0 | 11 marca 2015

W poniższym artykule zostanie poruszonych kilka kwestii związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych urządzeń wodnych w tzw. pasie technicznym. Na wstępie należy wyjaśnić szereg definicji us...

13
Przedłużenie terminu – komunikat o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dot...

Przedłużenie terminu – komunikat o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dot...

0 | 10 marca 2015

W związku z aktualizacją Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona jest strategiczna ocena oddzi...