Prawo, polityka

W piątek na stronach WWW Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, którego celem jest ułatwienie funkcjonowania administracji morskiej oraz innych podmiotów związanych z zarządzaniem i postępowaniem z materiałami niebezpiecznymi zalegającymi na obszarach morskich RP. Są to - jak napisano w uzasadnieniu - m.in. wraki, broń konwencjonalna, bojowe środki trujące.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że jedynie nieco ponad 30 proc. obszarów morskich Polski zostało szczegółowo rozpoznanych batymetrycznie, co uniemożliwia ocenę rzeczywistej skali zagrożeń i wyzwań z tym związanych.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu wskazano, że dotychczasowe badania pozwoliły zgromadzić dane dotyczące 639 obiektów punktowych oraz 44 obszarów w Bałtyku. Jak wyjaśniono, obiekty punktowe to konkretne obiekty zalegające na dnie morza, co znaczy, że ich położenie zostało określone przy pomocy współrzędnych geograficznych. Obszary z kolei to miejsca, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia obiektów danego typu, ale bez wskazywania konkretnych lokalizacji.

Obiekty punktowe podzielono na: wrak - niebezpieczny (40 obiektów), wrak – nieokreślony (309 obiektów), wrak – bezpieczny (157 obiektów), broń konwencjonalna (124 obiekty), bojowe środki trujące (9 obiektów). Obszary z kolei podzielono na: obszary występowania broni konwencjonalnej (41) oraz obszary występowania bojowych środków trujących (3 obszary).

Przypomniano, że w odniesieniu do zatopionych materiałów niebezpiecznych od kilku lat trwają prace nad opracowaniem całościowego systemowego zarządzania tą problematyką. W wyniku dotychczasowych prac międzyresortowych, wskazano, że w administracji publicznej widoczny jest wyraźny podział zadań realizowanych lub nadzorowanych przez poszczególne resorty ściśle wynikający z obszarów ich kompetencji.

"Zadania te, rozproszone w aktach prawnych różnej rangi, opracowywanych przez właściwe dla danego działania resorty, nie tworzą spójnego systemu, a ich lokalizacja w wielu dokumentach zdecydowanie utrudnia ich odnalezienie i realizację" - dodano.

Podkreślono, że w związku z wynikami międzyresortowych zespołów należy podjąć działania mające na celu uporządkowanie przepisów poprzez utworzenie w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej rozdziału dedykowanego zatopionym materiałom niebezpiecznym, w którym znajdują się wskazania przepisów już istniejących wraz z informacją o ich zastosowaniu w przypadku podejmowania działań powiązanych z zarządzeniem zatopionymi materiałami niebezpiecznymi, oraz stosowne uzupełnienia brakujących przepisów.

"Takie rozwiązanie umożliwi sprawniejszą koordynację zadań realizowanych przez różne resorty, jak również podmioty naukowe i prywatne, w których zakresie działań mieszczą się identyfikacja, badania, monitorowanie i neutralizacja zatopionych materiałów niebezpiecznych" - wskazano.

Dodano, że projektowania nowela powiązana jest reformą B3.2 "Wsparcie naprawy stanu środowiska i zabezpieczenie przed substancjami niebezpiecznymi" zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy.

Ponadto, projektowane zmiany mają w praktyce umożliwić realizację innego projektu wskazanego w KPO związanego z neutralizacją zagrożeń oraz odnową wielkoobszarowych terenów zdegradowanych i Morza Bałtyckiego.

Ewa Wesołowska

collage: PBS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter