Prawo, polityka

Komisja rolnictwa i rozwoju wsi wzywa Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań, prowadzących do unieważnienia postępowania konkursowego w sprawie wydzierżawienia terminala zbożowego w Porcie Gdynia – poinformował przewodniczący tej komisji Mirosław Maliszewski.

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi wysłuchała informacji na temat rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę Terminala Zbożowego w Porcie Gdynia.

Przetarg dotyczący dzierżawy tego terminala do 2053 r. ogłoszono w październiku zeszłego roku. Dotyczy on nieruchomości gruntowej położonej przy Nabrzeżu Indyjskim i Nabrzeżu Norweskim oraz przy ul. Indyjskiej i al. Solidarności. 8 listopada br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia poinformował, że w wyniku przeprowadzonego publicznego postępowania w trybie przetargu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez konsorcjum: Szczecin Bulk Terminal, TAPINI oraz RIBERA.

28 listopada br. poseł KO Michał Kołodziejczak na platformie X (dawniej: Twitter) przekazał, że "Polska jest na przededniu wydzierżawienia na 30 lat największego terminala zbożowego w Gdyni światowemu potentatowi Viterra, który ma większościowy udział w handlu zbożem w Polsce".

4 grudnia br. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej "wystąpił do Parlamentarzystów z Warmii i Mazur oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych o wsparcie działań Izby przeciwko wydzierżawieniu terminalu zbożowego w Gdyni na okres 30 lat Konsorcjum SBT".

"W ocenie samorządu rolniczego uzyskanie przez Konsorcjum SBT, nadzorowanego przez Grupę Viterra i CM Holding A/S, kontroli nad Terminalem Zbożowym spowoduje istotne ograniczenie konkurencji na rynku przeładunku zbóż w terminalach morskich i na rynku eksportu zboża z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez umocnienie pozycji dominującej przez podmioty należące do Grupy Viterra. Kolejną niezwykle istotną sprawą jest możliwość ograniczenia sprzedaży zboża wyprodukowanego przez polskich rolników" - poinformował zarząd izby.

W czwartek komisja rolnictwa i rozwoju wsi jednogłośnie przyjęła dezyderat w tej sprawie.

"Komisja rolnictwa i rozwoju wsi (…) po wysłuchaniu informacji przedstawicieli ministerstwa infrastruktury i ministerstwa rolnictwa i po pojawiających się w związku z tym wątpliwościach wzywa Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań, prowadzących do unieważnienia postępowania konkursowego w sprawie wydzierżawienia terminala zbożowego w Porcie Gdynia" - powiedział przewodniczący komisji Mirosław Maliszewski (PSL-TD).

Dyrektor departamentu prawnego z ministerstwa infrastruktury Marcin Przychodzki, reprezentujący resort podczas dyskusji, przekazał, że postępowanie konkursowe dot. terminala zbożowego jeszcze się nie zakończyło, a MI nie dysponuje "stosownym wnioskiem z Zarządu Portu Morskiego Gdynia" w tej sprawie.

"Resort infrastruktury nie może państwu przygotować ani przedstawić informacji na temat rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę terminala zbożowego w Porcie Gdynia z jednego prostego elementu: mianowicie taki wniosek do ministerstwa infrastruktury w przedmiocie wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (…) jeszcze nie wpłynął" - powiedział Przychodzki.

Obecna na posiedzeniu komisji minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka zaznaczyła, że "nie ulega wątpliwości, że ten terminal musi być w rękach polskich, musi być w rękach podmiotu z udziałem większościowym Skarbu Państwa".

Poinformowała także, że skierowała projekt uchwały do Rady Ministrów dot. podjęcia stanowiska w sprawie terminala zbożowego.

"Rada Ministrów ze względu na położenie i warunki techniczne uznaje za zasadne wydzierżawienie terminala portowego w Porcie Gdynia, obsługującego ładunki zbożowe, wyłącznie spółce, w której Skarb Państwa wykonuje większość praw z tytułu posiadanych udziałów lub akcji" - podsumowała projekt uchwały szefowa MRiRW.

Natomiast wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski poinformował, że jego zdaniem, jak i zdaniem ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi należy bez podania przyczyn "unieważnić, odstąpić od rozstrzygnięcia, od całego postępowania”. 

Fot.: Piotr B. Stareńczak 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.946 4.0258
EUR 4.2735 4.3599
CHF 4.4826 4.5732
GBP 4.9916 5.0924

Newsletter