Prawo, polityka

Na 21 przeanalizowanych przez NIK obszarów funkcjonowania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 12 (60 proc.) było realizowanych częściowo, 6 - w ogóle, a jedynie 3 były wykonywane w całości – wynika z przedstawionej we wtorek informacji Najwyższej Izby Kontroli.

Stwierdziliśmy, że urząd nie zapewnił wymaganej rzetelności przy wydawaniu i ewidencjonowaniu dokumentów bezpieczeństwa statków. Nie sprawował skutecznie i zgodnie z zasadami określonymi w umowach nadzoru nad wykonywaniem czynności pomiaru i inspekcji technicznych statków – powiedział we wtorek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej p.o. dyrektora delegatury NIK w Szczecinie Marcin Stefaniak.

Jak dodał "urząd nie prowadził też bazy informacji o statkach, członkach załóg i stanie śródlądowych dróg wodnych".

Przedstawiciel NIK wymienił też m.in. brak prawidłowego i rzetelnego prowadzenia rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej oraz wydawane z opóźnieniem przepisy określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.

W wyniku kontroli do urzędu zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, w którym były 34 wnioski. Urząd nie złożył zastrzeżeń, zrealizował już 20 wniosków, 13 jest w trakcie realizacji, jeden nie został zrealizowany - przekazał Stefaniak.

Kontrola NIK związana była z wprowadzoną w 2018 roku reorganizacją urzędów żeglugi śródlądowej, w ramach której powierzono im nowe obowiązki, m.in. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej.

Prowadząc tę kontrolę mieliśmy na celu zbadanie i identyfikacje obszarów, barier prawnych i organizacyjnych, które wymagają zmian przepisów prawa. Taki dualizm tej kontroli nam towarzyszył – powiedziała Marzanna Wierzbicka z delegatury NIK w Szczecinie.

Jak dodała "zakres powierzony do realizacji urzędom żeglugi śródlądowej jest bardzo szeroki, dlatego skupiono się na zadaniach, które mają wpływ na bezpieczeństwo żeglugi".

W trakcie kontroli NIK zidentyfikowała obszary wymagające zmian prawa w kwestiach m.in. międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych, wymaganych kwalifikacji zawodowych dla inspektorów nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi, doprecyzowanie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2010 roku w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

Kontrola dotyczyła realizacji zadań przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w latach 2018-2020r.

Jest to okres bardzo trudny z punktu widzenia urzędu. Był to czas, w którym dopiero następowały w urzędzie zmiany, w tym także zmiana dyrektora – powiedział dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Piotr Durajczyk.

Wskazał też, że pewne rzeczy zostały zauważone już po objęciu stanowiska dyrektora w ramach wewnętrznych audytów.

Te zmiany były w trakcie wdrażania, m.in. wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, by zwiększyć kontrolę nad tym co dzieje się w urzędzie - powiedział.

Kontrola została przeprowadzona na przełomie 2020/2021 roku.

autorka: Małgorzata Miszczukmisz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.587 4.6796
EUR 4.6746 4.769
CHF 4.7834 4.88
GBP 5.5524 5.6646

Newsletter