Prawo, polityka

22 stycznia 2021 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z ambasador Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej w Polsce Anną Clunes. Głównymi tematami poruszanymi podczas wideorozmowy była niedawno zawarta umowa o współpracy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, w szczególności w zakresie transportu drogowego i lotniczego, a także aktualna sytuacja w zakresie płynności ruchu towarowego na granicy francusko-brytyjskiej i jej wpływu na polski sektor transportu drogowego.

Podczas spotkania obie strony podkreśliły, że relacje polsko-brytyjskie są wielowątkowe i cechują się doskonałymi kontaktami na wszystkich poziomach, także tych związanych z transportem i infrastrukturą.

Minister Adamczyk wyraził zadowolenie z pozytywnego zakończenia negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Umowa ma stanowić solidną podstawę dla przyszłej wymiany handlowej oraz wykonywania usług transportowych.

Dzięki zawarciu umowy udało się zapewnić możliwość wykonywania operacji lotniczych pomiędzy krajami UE a Zjednoczonym Królestwem. Możliwość odbywania szybkich, bezpośrednich podróży jest bardzo ważna szczególnie dla licznej grupy Polaków, którzy mieszkają w Zjednoczonym Królestwie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ponadto minister docenił rozwiązania dotyczące kształtu współpracy unijno-brytyjskiej w zakresie transportu drogowego, szczególnie biorąc pod uwagę, że Zjednoczone Królestwo pozostaje jednym z najważniejszych rynków dla polskich przewoźników, a relacje gospodarcze pomiędzy oboma krajami są bardzo dynamiczne.

W zakresie płynności przepływu towarów przez granicę francusko-brytyjską minister ocenił pozytywnie decyzję rządu Zjednoczonego Królestwa o zwolnieniu z okazywania negatywnych wyników testów na obecność koronawirusa przewoźników przewożących towary z Francji do Wielkiej Brytanii oraz wyraził nadzieję, że wkrótce sytuacja epidemiczna pozwoli również na zniesienie wymogu wprowadzonego przez stronę francuską. Przekazał on również słowa uznania rządowi Zjednoczonego Królestwa za sprawność działań podjętych w celu normalizacji płynności ruchu przez granicę francusko-brytyjską, wspominając przy tym o wsparciu, którego udzieliła strona polska, zapewniając pomoc m.in. medyków i sił zbrojnych w przeprowadzaniu testów wśród kierowców pojazdów ciężarowych.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Ambasady Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej w Polsce.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

1 1 1 1

Newsletter