Prawo, polityka

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania wprowadziła kontrole graniczne m.in. celne, weterynaryjne i fitosanitarne i związane z tym nowe wymogi (w tym dokumentacji) w handlu z UE - informuje resort rolnictwa (MRiRW).

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Ze względu na bardzo krótki czas obowiązywania okresu przejściowego, którego ostatnim dniem był 31 grudnia 2020 r., umowa zaczęła obowiązywać tymczasowo od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia procedury ratyfikacji w 2021 r.

"Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych, co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu. Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim" - zaznaczono w komunikacie.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym dokumentacji) w handlu UE-Wielka Brytania ma przebiegać zgodnie z dotychczasowymi założeniami. Opracowane przez MRiRW wskazówki dla przedsiębiorców nt. skutków zakończenia okresu przejściowego pozostają w tym zakresie aktualne (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3).

Ministerstwo informuje także o współpracy w obszarze rybołówstwa. W ramach Umowy i w okresie przejściowym, który ma trwać do 30 czerwca 2026 r. każda ze Stron zgodziła się udzielić statkom drugiej Strony pełnego dostępu do swoich wód. Prowadzenie działalności połowowej floty unijnej na wodach Wielkiej Brytanii wymagać będzie uzyskania autoryzacji dla unijnych statków rybackich.

Więcej informacji na temat współpracy w obszarze rybołówstwa - na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo.

Dodatkowe informacje i kontakty Więcej informacji nt. zmian w relacjach UE - Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć poniżej:

• informacje o obrocie produktami ekologicznymi: www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-zwiazane-z-brexitem

• Oficjalny serwis Rządu RP nt. negocjacji z Wielką Brytanią: www.brexit.gov.pl/

• Strona KE dot. negocjacji UE - Wielka Brytania: ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en 

-1 bez tytułu
Najważniejsze banki świata,centra handlu złotem,siedziby kluczowych dla porządku światowego instytucji mieszczą się w Wielkiej Brytaniii lub Szwajcarii,a więc państw wyjętych spod jurysdykcji UE.
03 styczeń 2021 : 05:46 Walenty Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter