Prawo, polityka

Zakończono negocjacje umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie po intensywnych negocjacjach w sprawie warunków przyszłej współpracy po zakończeniu okresu przejściowego, który nastąpi 31 grudnia 2020 r.

Wynegocjowana umowa o handlu i współpracy umożliwi płynne przejście do nowego reżimu prawnego w relacjach z Wielką Brytanią, ograniczając negatywne skutki wynikające z zakończenia okresu przejściowego. Umowa stanowić będzie solidną podstawę dla przyszłej wymiany handlowej oraz wykonywania usług transportowych.Zakończono negocjacje umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią - infografika

Ze względu na bardzo krótki czas do zakończenia okresu przejściowego, po stronie unijnej umowa od 1 stycznia 2021 r. będzie stosowana tymczasowo, aż do czasu dopełnienia wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych przez UE i Wielką Brytanię.

Zawarcie umowy oznacza, że w obrocie gospodarczym nie będą obowiązywały cła i ograniczenia ilościowe, pomimo opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku i unii celnej.

W umowie uregulowane zostały kwestie wykonywania przewozów w transporcie drogowym, lotniczym i morskim. Zapewni to polskiej branży transportowej możliwość dalszego funkcjonowania na rynkach brytyjskich po zakończeniu okresu przejściowego.

Transport morski

W zakresie transportu morskiego umowa zakłada, że obie strony będą prowadzić współpracę opierającą się na fundamentalnej zasadzie nieograniczonego dostępu do międzynarodowych rynków morskich i handlu morskiego. Współpraca ta ma być prowadzona przez Wielką Brytanię i Unię Europejską na zasadach niedyskryminacyjnych i handlowych. Oznacza to m.in., że statki drugiej strony mają być traktowanie na równych prawach z własnymi statkami w zakresie: dostępu do portów, korzystania z infrastruktury portowej, korzystania z morskich usług pomocniczych, wyznaczania miejsc do cumowania statku w porcie oraz infrastruktury celnej.

Umowa przewiduje również, że Wielka Brytania i UE będą w sposób niedyskryminacyjny udostępniać statkom drugiej strony usługi portowe, takie jak pilotaż, holowanie i pomoc holownicza, zaopatrzenie, uzupełnianie paliwa i wody, odbiór odpadów i utylizację odpadów balastowych, usługi kapitanatu portu, pomoc nawigacyjną, usługi naprawcze w przypadku nagłych awarii, kotwiczenie, cumowanie i usługi związane z cumowaniem i odcumowaniem od nabrzeża oraz usługi niezbędne do funkcjonowania statku, włączając w to usługi komunikacyjne, dostawę wody i energii elektrycznej.

Obie strony zobowiązały się również do eliminowania wszelkich czynników, które potencjalnie mogłyby ograniczać lub mieć dyskryminujący skutek w stosunku do swobodnego świadczenia usług międzynarodowego transportu morskiego.

Ministerwstwo Infrastruktury zachęca do śledzenia informacji na temat przyszłych relacji z Wielką Brytanią zamieszczanych na rządowej stronie brexit.gov.pl, gdzie na bieżąco publikowane są aktualności związane z relacjami z Wielką Brytanią, jak również strony Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en.

rel (MI / gov.pl)

Projekt umowy opublikowany został na stronie Komisji Europejskiej pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter