Prawo, polityka

W swoich najnowszych prognozach Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dobrze ocenia polską gospodarkę. Spadek PKB w 2020 r. będzie według organizacji niższy od naszych założeń budżetowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Minister zwrócił uwagę, że opublikowanej we wtorek prognozie OECD organizacja przewiduje, że w tym roku polski PKB spadnie o 3,5 proc., natomiast w kolejnych latach PKB wzrośnie o 2,9 proc. w 2021 r. i 3,8 proc. w 2022 r. “To pozytywne prognozy zbieżne z rynkowymi” - zauważa, cytowany we wtorkowym komentarzu resortu finansów, Kościński.

Możemy się zatem spodziewać, że Polska będzie jednym z krajów najmniej dotkniętych gospodarczo przez kryzys wywołany pandemią. OECD wskazuje, że nie powinniśmy zbyt wcześnie zacieśniać polityki fiskalnej, bo może to przeszkodzić w powrocie na ścieżkę wzrostu - powiedział Kościński. - W swoich prognozach OECD zauważa i chwali działania naszego państwa podejmowane zarówno w sferze polityki fiskalnej, jak i monetarnej, które zapobiegły głębszej recesji w 2020 r. Według organizacji działania mające na celu ochronę dochodów, miejsc pracy i płynność firm w sposób skuteczny przyczyniły się do wsparcia polskiej gospodarki - dodał szef resortu finansów.

We wtorek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podała w swoich prognozach, że prognozuje spadek polskiego w 2020 r. o 3,5 proc., a w 2021 i 2022 r. wzrost wskaźnika o 2,9 i 3,8 proc.

Po mocnym odbiciu w III kw. 2020 r., z uwagi na odroczoną konsumpcję i wsparcie rządu, produkt krajowy ponownie obniży się w końcówce 2020 r. w obliczu wprowadzenia nowych obostrzeń epidemicznych. Popyt krajowy będzie się odbudowywał w 2021-22 r. wobec perspektyw i faktycznego stosowania skutecznej szczepionki przeciw Covid-19. Bezrobocie osiągnie szczyt w 2021 r. i będzie powoli się obniżać - napisano w raporcie OECD.

autor: Łukasz Pawłowski

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter