Prawo, polityka

Minister Marek Gróbarczyk wziął udział w 121. posiedzeniu Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). 

Minister podczas posiedzenia przedstawił przygotowany przez MGMiŻŚ dokument podsumowujący Światowe Dni Morza, które odbyły się w Szczecinie w dniach 13-15 czerwca br. Wydarzenie, które w tym roku zostało zorganizowane w Polsce spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony partnerów zagranicznych, jak i samego IMO. Na forum plenarnym wiele delegacji dziękowało Polsce za organizacje Światowych Dni Morza.

Minister Gróbarczyk spotkał się również z Sekretarzem Generalnym IMO Kitackiem Limem. Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej osobiście zaprosił Sekretarza Generalnego do odwiedzenia Daru Młodzieży, który będzie cumował w Londynie w dniach 18-20 marca 2019 roku w ramach Rejsu Niepodległości. W rozmowie poruszono też kwestie edukacji morskiej oraz polskiego zaangażowania na forum IMO.

Ponadto polska delegacja również na poziomie roboczym odbyła wiele spotkań z delegacjami zagranicznymi. W rozmowach poruszane były kwestie prac na forum IMO oraz polskiej kandydatury do Rady IMO na kadencję 2020-2021. Rada jest organem wykonawczym IMO.

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1 1