Prawo, polityka

10 października minister Marek Gróbarczyk oraz podsekretarz stanu Anna Moskwa spotkali się z przedstawicielką rządu Królestwa Niderlandów, minister infrastruktury i zasobów wodnych, Corą van Nieuwenhuizen.

O godzinie 9.30 w hotelu Regent w Warszawie Minister Anna Moskwa wspólnie z holenderską minister wystąpiła w sesji otwierającej podczas wydarzenia Polish-Dutch Water & Transport Dialogue. Wydarzenie to zostało organizowane przez stronę holenderską i było częścią oficjalnej wizyty Minister Cory van Nieuwenhuizen w Polsce.

Po południu tego samego dnia w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z holenderską minister. Marek Gróbarczyk oraz Cora van Nieuwenhuizen omawiali ważne z punktu widzenia obu krajów kwestie związane z wodą i transportem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy w zakresie dróg śródlądowych i europejskiej sieci transportowej TEN-T.

Minister Gróbarczyk poinformował, że największym wyzwaniem dla MGMiŻŚ jest zwiększenie udziału transportu wodnego śródlądowego w całej działalności transportowej w Polsce, natomiast przywrócenie żeglowności polskich rzek stanowi jeden z priorytetów polskiego rządu. Poruszono również kwestie budowy ekologicznych jednostek w polskich stoczniach i możliwości współpracy w tym zakresie.

Strona holenderska podkreśliła swoje długoletnie doświadczenia związane z kanalizowaniem rzek oraz związanym z tym procesem tworzenia niezbędnej infrastruktury, w tym m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Holandia może służyć swoim doświadczeniem także w projektowaniu miast położonych nad rzekami i morzem tak, aby tworzyły ich integralną część.

Oba kraje zadeklarowały chęć pogłębiania dalszej współpracy w kwestiach wodnych i transportowych.

Na zakończenie spotkania podpisano memorandum o współpracy polsko-holenderskiej w zakresie zasobów wodnych i transportu wodnego śródlądowego.

rel (MGMiŻŚ)

1