Prawo, polityka

Akademia Morska w Szczecinie gościła przedstawicieli Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. W obradach komitetu uczestniczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk. 

Komitet PAN obradował w Szczecinie i Świnoujściu w dniach 23-24 października 2017 r. Tematami dwudniowego posiedzenia były głównie transport morski oraz perspektywy rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Gospodarzami spotkania byli JM rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM oraz przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Wojciech Wawrzyński. Specjalnymi gośćmi obrad byli przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Eugeniusz Chodań oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz. 

Pierwsza sesja obrad objęła wystąpienie ministra Marka Gróbarczyka, który zwrócił uwagę na fakt, że Polska zobowiązała się wobec innych krajów europejskich do rozwoju swoich dróg śródlądowych. Prace nad planami ich budowy w oparciu o poprawę żeglowności na Wiśle i Odrze są w decydującej fazie. – 6 listopada we Wrocławiu oficjalnie przedstawimy założenia do budowy Odrzańskiej Drogi Wodnej – zapowiadał w Szczecinie minister Gróbarczyk. 

Referaty naukowe podczas sesji przedstawili prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma oraz JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka. Wystąpienie profesora Gucmy przybliżyło problematykę projektowania kompleksowych rozwiązań systemów inżynierii ruchu morskiego – na przykładach gazoportu LNG oraz zewnętrznego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Referat rektora Ślączki pozwolił zgłębić temat perspektyw rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w oparciu o badania naukowe. Rektor podkreślił znaczenie szlaków wodnych dla rozwoju zintegrowanego łańcucha transportu. 

Uczestnicy posiedzenia mieli okazję zwiedzić uczelnię i poznać laboratoria oraz symulatory, dzięki którym możliwe są badania niezbędne dla opracowania optymalnych rozwiązań w transporcie morskim i śródlądowym. Na uroczystą kolację oraz drugą sesję obrad, uczestnicy udali się do Świnoujścia, do Domu Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Podczas spotkania w Akademii Morskiej w Szczecinie, uczestniczący w obradach rektor oraz prorektorzy zostali uhonorowani Nagrodą Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – nagrody odebrali JM rektor Wojciech Ślączka, dr inż. Agnieszka Deja, prorektor ds. nauczania, dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM, prorektor ds. nauki oraz dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk, prof. AM, prorektor ds. morskich.

rel (Akademia Morska w Szczecinie)

1 1 1 1