Prawo, polityka

Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk na posiedzeniu 16-17 maja br. zdecydował o dofinansowaniu 12 projektów spośród aplikacji złożonych w trzecim naborze wniosków. Łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 17,3 mln euro, co stanowi około 22 % środków całego Programu.

Zatwierdzone projekty dotyczą:

- wykorzystania potencjału środowiskowego i kulturowego Południowego Bałtyku,

- rozwoju turystyki,

- zmniejszania emisji zanieczyszczeń w obszarze Morza Bałtyckiego przez wykorzystanie zielonych technologii,

- innowacyjnych i transgranicznych rozwiązań w dziedzinie transportu, przemysłu i usług.

Szczegółowe informacje o projektach wybranych do dofinansowania 

- Południowy Bałtyk to obszar, z którym związanych jest wiele wyzwań: przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód czy rozwijanie konkurencyjnych usług to tylko wybrane z nich. Powyższe kwestie nie dotyczą tylko Polski, ale również innych krajów sąsiadujących. Wspólne, transgraniczne wypracowanie rozwiązań pozwoli na ich multiplikowanie w kilku miejscach jednocześnie. Cieszy mnie poziom zaangażowania polskich podmiotów w międzynarodowe partnerstwa. Projekty, które zostały wybrane przyczyniają się do rozwoju północnej Polski. Skorzystają z nich nie tylko lokalne i regionalne instytucje, ale także mieszkańcy obszaru wsparcia - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Komitet Monitorujący uzgodnił również terminy kolejnych naborów wniosków. Najbliższy nabór potrwa od 22 maja do 30 czerwca br. Wnioskodawcy mogą aplikować w następujących obszarach tematycznych: 

- zielone technologie,

- zrównoważony transport,

- rozwój umiejętności pracowników,

- wzrost potencjału współpracy instytucji.

Członkowie Komitetu wybiorą kolejne projekty do dofinansowania na posiedzeniu 8-9 listopada 2017 r.

rel (Ministerstwo Rozwoju)