Prawo, polityka

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że w lutym 2015 r. podczas inspekcji statków w portach rozdawane będą ulotki informacyjne dotyczące obowiązujących od nowego roku wymagań w zakresie zawartości siarki w paliwie żeglugowym.

Kampania obejmie porty Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, a także porty Północnoamerykańskiego Obszaru Kontroli Emisji oraz Obszaru Morza Karaibskiego Stanów Zjednoczonych. Ma ona na celu upowszechnienie wśród załóg statków morskich nowych przepisów dotyczących obowiązku używania paliwa z mniejszą zawartością siarki.

***

Zgodnie z wymogami międzynarodowymi, od 1 stycznia 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach stosowanych przez statki pływające po morzach: Bałtyckim, Północnym, a także po kanale La Manche oraz wodach wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej, wokół Hawajów i po wodach części Morza Karaibskiego (strefy ECA) - nie może przekraczać 0,1 proc. Alternatywnie dopuszcza się stosowanie paliwa niespełniającego tego wymogu, jeśli na statku zastosowano system oczyszczania gazów spalinowych.

MIiR

1 1 1 1