Prawo, polityka

Sposób przeprowadzania oceny stanu technicznego statku zmieniającego przynależność z obcej na polską oraz wymagane warunki wpisania statku do polskiego rejestru okrętowego, a także normy wyposażenia statków o polskiej przynależności m.in. w środki ratunkowe, urządzenia nawigacyjne i radiowe oraz sprzęt pożarniczy to najważniejsze regulacje zawarte w opublikowanych 13 stycznia 2015 r. dwóch rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

- w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. 2015 r. poz. 48),

- w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego (Dz. U. 2015 r. poz. 51).

Do rozporządzenia MIiR w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie wprowadzono także przepisy dotyczące rozkładów i instrukcji alarmowych, ochrony przeciwpożarowej i systemu zarządzania bezpieczeństwem na statku. Rozporządzenie zawiera również szczególne wymagania dotyczące statków pasażerskich w żegludze krajowej oraz stateczności promów pasażerskich typu ro-ro.

Rozwiązania, jakie wprowadza rozporządzenie MIiR w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego, mają na celu zapewnienie, że stan techniczny statku spełnia wymagania bezpieczeństwa żeglugi zawarte w przepisach międzynarodowych.

Rozporządzenia wejdą w życie 28 stycznia 2015 r.

MIiR

Komentarze   

+2 różnice
jakie istotne różnice zawierają polskie przepisy w stosunku do innych ...czy też nowe regulacje /polskie/ to nowy zabieg dostosowawczy do życzeń jakiegoś lobby...przecież nasze prawodawstwo nautyczne zawsze spełniało kryteria żeglugi przede wszystkim bezpiecznej...
15 styczeń 2015 : 10:00 wersus Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1