Prawo, polityka

Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, urzędów morskich i Komendy Głównej Policji, przeprowadził weryfikację stanu ochrony w portach morskich Gdańsk i Szczecin.

Porty morskie podlegają weryfikacji i próbom efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów, co najmniej raz na 5 lat (zgodnie z ustawą z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wynagrodzenia ekspertów). W latach ubiegłych przeprowadzono 5 weryfikacji stanu ochrony portów (w 2011 r. w porcie Police i Elbląg, w 2012 r. w portach: Kołobrzeg, Świnoujście, Gdynia). W ten sposób zamknięty został pierwszy cykl weryfikacji ochrony w polskich portach morskich podlegających ustawie o ochronie żeglugi i portów morskich.

Weryfikacje obejmują m.in. sprawdzenie stanu zabezpieczenia, sprawności sprzętu oraz wiedzy personelu portu w zakresie ochrony, zgodności stanu ochrony z oceną i planem ochrony portu, ocenę systemów, środków, procedur i struktur systemu ochrony żeglugi i portów w celu określenia ich zgodności z ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich, Konwencją SOLAS, w szczególności Kodeksem ISPS oraz rozporządzeniem (WE) nr 725/2004.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

1 1 1 1