Prawo, polityka

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z 21 listopada 2012 r. 

Ustawa umożliwia wypełnienie przez Polskę zaostrzonych wymogów międzynarodowych dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym wykorzystywanym przez statki pływające po wodach UE. Zgodnie z tymi wymogami, od 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach stosowanych przez statki pływające po m.in. Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym zostanie obniżona i będzie mogła wynosić 0,1 proc. Dotychczas był to 1 proc. Zgodnie z nowelizacją armatorzy będą mogli jako alternatywę dla paliw niskosiarkowych wykorzystywać technologie równorzędne, czyli takie, których zastosowanie spowoduje redukcję emisji siarki porównywalną z zastosowaniem tych paliw. Możliwe będzie np. wyposażanie statków w pokładowe systemy oczyszczania spalin z siarki (tzw. płuczki lub skrubery) oraz używanie m.in. skroplonego gazu ziemnego (LNG), czy biopaliw, które nie zawierają siarki lub zawierają jej znacznie mniej niż tradycyjne paliwa żeglugowe.

Sejm uchwalił ustawę 7 listopada 2014 r. 10 listopada 2014 r. podpisał ją Prezydent.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.

Dz.U. 2014 poz. 1554

Sejm.gov.pl

1 1 1 1