Prawo, polityka

Związki armatorów i operatorów statków z niemal 50 krajów, reprezentowane przez Europejski Związek Armatorów (ECSA), Międzynarodowy Komitet Transportu Morskiego (ICS) oraz Azjatyckie Forum Armatorów (ASF) zjednoczyły się przeciw proponowanym poprawkom w sprawie nowych regulacji dotyczących złomowania statków.

Właściciele statków sprzeciwiają się zwłaszcza propozycjom Komitetu Ochrony Środowiska dotyczącym zwiększenia podatków dla wszystkich statków, pracującym pod wszelkimi banderami. Fundusze zebrane w ten sposób miałyby zapewnić działanie złomowiskom statków na terenie Unii Europejskiej. - Ten podatek jest nie do zaakceptowania i spowoduje spore problemy pomiędzy Unią Europejską i jej partnerami. Nie tylko z krajami, które przodują w rozbiórce statków - Chiny i Indie, ale też z takimi krajami, które transport morski mają wysoce rozwinięty, np. Japonia i Singapur. Te propozycje po prostu nie zostały dogłębnie przemyślane. - Powiedział sekretarz generalny ECSA Alfons Guinier. Więcej informacji, w języku angielskim, pod tym adresem. Czytaj także: Unia reguluje rozbiórkę starych statków

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter