Prawo, polityka

„Arktyka z perspektywy pierwszej dekady XXI wieku między rywalizacją i współpracą” - konferencję naukową pod takim tytułem organizują Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Termin to 23-24 listopada 2012 r.

Dwie dekady po zakończeniu zimnej wojny, Arktyka ponownie stała się przedmiotem zainteresowania nie tylko polityków i ekspertów, ale również szerokiej opinii publicznej w wielu krajach.

To z jednej strony rezultat procesów klimatycznych, zwanych w dużym uproszczeniu „globalnym ociepleniem”, wpływających w sposób przemożny na panujące na północy warunki naturalne, determinujące możliwe działania człowieka, z drugiej zaś nagłaśniania spektakularnych działań różnych państw przez środki masowej komunikacji.

Ten drugi czynnik cechuje często niezrozumienie mechanizmów polityki międzynarodowej i prawa międzynarodowego (w tym aspekcie głównie międzynarodowego prawa morza, którego swoistą kwintesencją jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.), co sprawia, że sytuacja w Arktyce jest interpretowana głęboko niewłaściwie.

Z tego powodu działania państw ukierunkowane na rozszerzenie zewnętrznej granicy szelfu kontynentalnego, w tym badanie naukowe prowadzone w związku z nim, czy też delimitacja obszarów morskich, są przedstawiane jako próby zagarniania obszarów „niczyich”, niemal jak dzielenie świata w dobie kolonialnej.

Tymczasem obraz ten jest nieprawdziwy. Można nawet postawić tezę, że poza środowiskami profesjonalnie związanymi z prawem międzynarodowym i sferą stosunków międzynarodowych, ocena arktycznej rzeczywistości jest skażona „gazetową” optyką i poszukiwaniem taniej sensacji. Intencją organizatorów konferencji - która toczyć się będzie pod naszym patronatem - jest częściowo choćby ten stan rzeczy zmienić...

Szczegóły: Arktyka z perspektywy pierwszej dekady XXI wieku
 

1 1 1 1