Prawo, polityka

International Maritime Organization (IMO) otrzymało propozycję złożoną przez organizacje związane z rynkiem gospodarki morskiej, związki zawodowe i rządy poszczególnych krajów. Polega ona na wprowadzeniu obligatoryjnego ważenia kontenerów w portach.

Inicjatywa została zgłoszona przez Danię, Holandię, Stany Zjednoczone, BIMCO, IAPH, ICS, ITF i WCS. Propozycja zostanie rozważona na wrześniowym spotkaniu podkomisji IMO do spraw towarów niebezpiecznych, ładunków stałych i kontenerów.

Sekretarz generalny BIMCO, Torben Skaanild twierdzi, że błędnie zadeklarowana waga kontenerów to często pojawiający się problem, który czas naprawić.

Inicjatorzy zalecają wprowadzenie rozwiązania, które będzie wymagało od operatorów terminali portowych i statków znajomości rzeczywistej wagi kontenerów, aby móc je wywieźć. Zapewni to zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez pracowników portów i statków spowodowanego błędnie zadeklarowanymi wagami.

Czytaj więcej: Industry asks IMO to require container weighing

1 1 1 1

Źródło: