Prawo, polityka

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Ministerstwo Gospodarki zawarło umowę na realizację branżowego programu promocji branży produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych. Wykonawcą programu zostało konsorcjum w składzie Fundacja Klaster Polskie Jachty z siedzibą w Augustowie, ul. Mostowa 14 lok. 3 oraz ICM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 42 lok. 17.

Informacji w sprawie korzyści wynikających z udziału w programie udziela Pełnomocnik konsorcjum – Pani  Aneta Nowakowska pod numerami telefonów  +48 516 124 956, fax (22) 203 54 52.

Informacji w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w branżowym programie promocji (poddziałanie 6.5.2 PO IG) udziela w Ministerstwie Gospodarki  Departament Wdrażania Programów Operacyjnych pod numerem telefonu (22) 693 58 44.

Branżowy program promocji branży produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych.pdf

Program promocji przewiduje 40 działań promujących dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się przystąpić do programu. Wymogiem koniecznym do otrzymania dofinansowania na udział w programie jest zadeklarowanie udziału w minimum 20 działaniach promujących  w trakcie trwania całego programu.

Celem programu jest m.in. „wykreowanie nowych polskich, silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia”.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

1 1 1 1