Porty, logistyka

Szczecińska Baza Magazynowa Sp. z o.o. ogłasza plany dotyczące znaczących inwestycji w rozwój i modernizację Terminalu Andreas w Porcie Szczecin. Po sfinalizowaniu zakupu terminalu, spółka wspierana przez amerykańską firmę inwestycyjną rozpocznie modernizację obiektów magazynowych materiałów sypkich, w tym rozbudowę i zwiększenie zdolności przeładunkowych terminalu, modernizację infrastruktury magazynowej zbóż, nawozów, i pasz, instalację zautomatyzowanego systemu transportowo-logistycznego oraz poprawę infrastruktury technicznej, kolejowej i drogowej w okolicy.

Działania te mają na celu niemal podwojenie zdolności przeładunkowej terminalu, a także pomóc w możliwie najskuteczniejszym reagowaniu na potrzeby rolników, umożliwiając dalszy przeładunek zboża tak, jak miało to miejsce do tej pory. Wszystkie możliwości importu i eksportu, w tym zbóż, zostaną zachowane.

Ponadto, w ramach modernizacji terminalu, wybudowane zostaną zbiorniki do przechowywania komponentów chemicznych. To odpowiedź na wyzwania rynkowe i geopolityczne. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę wzrósł popyt na część surowców, objętych sankcjami. Wiąże się to z koniecznością większej dywersyfikacji dostaw, zarówno jeśli chodzi o kraj pochodzenia, jak i drogę transportu.

Trzykrotny wzrost zdolności przeładunkowej

Dzięki przebudowie bazy magazynowej Terminalu Andreas, w tym stworzeniu nowego magazynu oraz rozbudowie istniejących, znacznie zwiększy się zdolność magazynowa materiałów sypkich (zbóż, paszy, nawozów itp.) - zgodnie z przewidywaniami wzrośnie ona trzykrotnie.

Jednym z istotnych celów modernizacji jest dostosowanie infrastruktury terminala do najwyższych standardów bezpieczeństwa obsługi przeładunków morskich. W tym celu infrastruktura drogowa i kolejowa zostanie zmodernizowana odpowiednio do zwiększonej zdolności przeładunkowej terminalu, tak aby obejmowała zautomatyzowane systemy rozładunkowe i transportowe oraz nowoczesne systemy obsługi statków.

Zyska port, rolnicy i cały region

Dla rolników inwestycja oznacza poprawę zdolności przeładunkowej pasz i zbóż oraz przyśpieszenie przeładunku ziarna. Dla gminy będzie to inwestycja bezpośrednia, co oznacza wzrost przychodów z działalności gospodarczej i podatków. Na inwestycji skorzystają również firmy budowlano-montażowe z województwa zachodniopomorskiego, które przez ponad rok będą realizowały prace przy rozbudowie terminalu.

Planowana inwestycja doprowadzi nie tylko do rozbudowy i modernizacji terenu Terminalu Andreas, ale również przyniesie wymierne korzyści dla Portu Szczecin-Świnoujście, umożliwiając obsługę większej liczby statków, co przełoży się na wyższe przychody.

rel (SBM)

Fot.: Andreas

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter