Porty, logistyka

W czwartym kwartale br. rząd planuje przyjąć plan zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich na terenie portu morskiego w Helu - wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W czwartek na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu opublikowano informację dotyczącą prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Helu. Plan ma być przyjęty przez rząd w czwartym kwartale br.

W informacji wskazano, że znaczna część obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Helu, uregulowana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000. Podkreślono, że jest to bardzo mała skala, przez co nie przystaje do potrzeb rozwojowych portu morskiego w Helu.

Podkreślono, że ze względu na złożone stosunki przestrzenne dotyczące akwenu portu, wymaga to bardziej szczegółowej regulacji.

"Ponadto dla wód wewnętrznych portu morskiego w Helu nie ma obecnie żadnej regulacji z zakresu planowania przestrzennego (...)" - dodano.

Istotą rozwiązań ujętych w opracowywanym projekcie jest przyjęcie planu w drodze rozporządzenia rządu. Natomiast głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich na terenie portu morskiego w Helu.

Zgodnie z intencjami autorów, czy resortu infrastruktury, plan ma umożliwić koordynację różnorodnych działań, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach morskich. Ma on też ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, "zapewnić trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń". Plan ma też pozwolić osiągnąć cele wynikające z krajowych dokumentów strategicznych.

W wykazie prac legislacyjnych rządu dodano, że "plan będzie narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, ponieważ diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe struktury przestrzennej i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt".

"Plan wprowadza istotne zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z obszarów morskich, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania rybołówstwa, poszukiwania, rozpoznawania kopalin" - dodano.

W wykazie wskazano ponadto, że w planie ustalone zostaną funkcje podstawowe i dopuszczalne akwenów.

"Funkcje podstawowe oznaczają wiodące przeznaczenia obszaru. Funkcje dopuszczalne oznaczają natomiast inne możliwe sposoby użytkowania, które nie mogą zakłócać w sposób stale uniemożliwiający realizację ustalonej funkcji podstawowej i nie rodzą w tym zakresie istotnych konfliktów" - wyjaśniono.

Autorzy projektu podkreślili, że analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni morskiej dla takich działań jak m.in. rozbudowa portu morskiego w Helu, rozwoju portu morskiego Hel-Zachód, czy funkcjonowania Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód. Chodzi też o zapewnienie możliwości rozwoju żeglugi morskiej, utrzymania infrastruktury, rozwoju turystyki, ochrony środowiska naturalnego oraz podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz zapewniania warunków do transportu oraz przeładunku ryb w porcie.

W wykazie prac legislacyjnych rządu dodano, że plan dla portu morskiego w Helu ma służyć również realizacji priorytetowych celów dla polskich obszarów morskich. Jednym z nich jest wzmocnienie pozycji portów.

Helski magistrat na swojej stronie internetowej informuje, że port w Helu został zbudowany w latach 1882-83 przez rząd pruski.

Pierwotnie przystań kutrów i łodzi rybackich osłaniał falochron o konstrukcji drewnianej, który zajmował obszar odpowiadający obecnemu basenowi wewnętrznemu. Dopiero kolejne modernizacje, dokonane przez rząd II Rzeczypospolitej w latach 1924-25 i 1929-33, doprowadziły do uzyskania konkretnej konstrukcji i powierzchni.

Port w Helu osłonięty jest od strony wód Zatoki Gdańskiej dwoma falochronami pełniącymi jednocześnie od wewnątrz funkcję nabrzeży: Falochronem Zachodnim (o dł. 615 m) oraz Falochronem Południowym (o dł. 180 m). Wewnątrz portu są trzy nabrzeża (Wyładunkowe, Wyposażeniowe, Remontowe) oraz trzy pirsy (Rybacki, Kaszubski, Wewnętrzny). Wewnątrz portu wyróżnić można następujące baseny: Basen Jachtowy (w którym zainstalowano pomosty pływające dla jednostek sportowych), Basen Wewnętrzny i Zewnętrzny.

autor: Piotr Mirowicz

+1 Boże ! co za bełkot
..."Funkcje podstawowe oznaczają wiodące przeznaczenia obszaru. Funkcje dopuszczalne oznaczają natomiast inne możliwe sposoby użytkowania, które nie mogą zakłócać w sposób stale uniemożliwiający realizację ustalonej funkcji podstawowej i nie rodzą w tym zakresie istotnych konfliktów" ...
A tak właściwie to ; O CO CHODZI ?
27 lipiec 2023 : 19:29 maciek2 | Zgłoś
+2 Miejscowy użytkownik portu
TO JEST CELOWE DZIALANIE MYDLO MASLANE ABY NIE BYLO ZROZUMIAŁE..WYJASNIE W SKRUCIE POZBYC SIE NIEWYGODNYCH RYBAKOW I POSTAWIC APARTAMETY ITP... OD LAT JUZ O TO WALCZA ...
28 lipiec 2023 : 20:24 Plażowy | Zgłoś
+2 Gróbarczyk obiecywał rybakom że nie dopuści do tego.
Jeżeli wróciła do projektu marina sezonowa na basenie rybackim to znaczy że w ministerstwie infrastruktury ktoś bardzo się przejmuje przyszłą inwestycją dewelopera który zrobił wszystko aby od 12 lat wspólnie z burmistrzem Helu zniszczyć rybołówstwo w Helu.
29 lipiec 2023 : 03:26 StaryRybacki | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0598 4.1418
EUR 4.3318 4.4194
CHF 4.5524 4.6444
GBP 5.142 5.2458

Newsletter