Porty, logistyka

Budowa transgranicznego odcinka szlaku Via Carpatia, a także rewizja sieci TEN-T były głównymi tematami rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra infrastruktury Rafała Webera z ministrem transportu i budownictwa Słowacji Andrejem Doležalem.

Spotkanie, które odbyło się 8 września 2021 r. na konferencji „Europa Karpat”, w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, było okazją do podsumowania polsko-słowackiej współpracy nad przygotowaniem wspólnego wniosku do Komisji Europejskiej o sfinansowanie z instrumentu CEF 2.0 budowy transgranicznego odcinka szlaku Via Carpatia. W wyniku podjętych rozmów ze stroną słowacką oraz Komisją Europejską na ten temat zredagowany został list intencyjny, który zostanie przekazany Komisji Europejskiej.

W trakcie spotkania poruszono także kwestie działań państw V4 w zakresie włączenia do sieci TEN-T czterech głównych projektów priorytetowych, wskazanych we „Wspólnym oświadczeniu Ministrów Transportu V4 ws. zbliżającej się rewizji sieci TEN-T”. Ministrowie uzgodnili również konieczność dalszych działań na rzecz wspólnych projektów Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej.

Via Carpatia

Strona słowacka wyraziła otwartość na wspólne wystąpienie z wnioskiem do Komisji Europejskiej o środki z instrumentu CEF na budowę transgranicznego odcinka Via Carpatia między Polską i Słowacją. W tym celu podjęto wspólne przygotowania pod kątem formalno – prawnym niezbędne do zrealizowania tego rozwiązania.

Dziś mamy realną szansę na odniesienie sukcesu poprzez wspólne działanie, solidarnie dla dobrej, obiecującej przyszłości naszego regionu. Dlatego jeszcze raz dziękuję Panu Ministrowi za przychylność dla naszej propozycji wspólnego wnioskowania do KE. Razem naprawdę możemy więcej uczynić dla obywateli naszych państw, którzy będą korzystali z tych połączeń oraz regionów, które lepiej i szybciej rozwiną się gospodarczo – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obecnie szlak Via Carpatia liczy, wraz z odgałęzieniami, ponad 8800 km. Przebiega przez regiony zamieszkałe przez ponad 125 mln ludzi. Na terytorium Polski długość głównej osi Via Carpatia wynosi 715 km, a wraz z odgałęzieniami, aż 1600 km. Kluczową trasą stanowiącą oś korytarza jest droga ekspresowa S19 biegnąca wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju.

List intencyjny

Przedstawiciele obu ministerstw opracowali wspólny list intencyjny skierowany do Komisji Europejskiej, który zostanie dołączony do wniosku aplikacyjnego, aby dodatkowo podkreślić skalę zaangażowania i gotowość sprawnego wdrożenia proponowanego projektu. Przedmiotem listu jest wola złożenia wspólnego polsko-słowackiego wniosku aplikacyjnego do CEF w ramach naboru planowanego do ogłoszenia we wrześniu bieżącego roku. Wniosek ma obejmować po stronie polskiej budowę dwóch odcinków drogi S19: Miejsce Piastowe – Dukla, a także Dukla – Barwinek. Z kolei po stronie słowackiej wniosek będzie obejmował dokumentację techniczną dla odcinka biegnącego od granicy państwa do miejscowości Hunkovce. Według listu koordynatorem wniosku będzie strona polska.

Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym staraniom wniosek aplikacyjny uzyska poparcie Komisji Europejskiej, co umożliwi nam przyspieszenie budowy strategicznego korytarza komunikacyjnego Unii Europejskiej, jakim jest droga Via Carpatia – stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rewizja sieci TEN-T

W drugiej części rozmowy podniesiono kwestię zbliżającej się rewizji sieci TEN-T. Podkreślono aktualność oświadczenia ministrów transportu V4 w tej sprawie. Wspólne projekty, które określono w tym dokumencie, to m.in. włączenie całości międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego do sieci bazowej TEN-T, rozwój linii kolejowych dużych prędkości w regionie państw V4, a także poprawa połączeń wodnych śródlądowych oraz żeglowności na Dunaju, Odrze i Łabie.

Polska podejmuje konsekwentne działania w celu włączenia priorytetowych elementów infrastruktury transportowej do sieci TEN-T w ramach prowadzonego obecnie procesu jej rewizji. Postulaty te były zaprezentowane przez polskich przedstawicieli podczas obu rund konsultacji roboczych Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi w sprawie przyszłego kształtu sieci TEN-T. Będą także konsekwentnie podnoszone podczas kolejnej, III rundy spotkań, zaplanowanej na wrzesień 2021 r. – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministrowie potwierdzili także dalszą realizację wspólnych prac na rzecz projektu kolei dużych prędkości łączących państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz rozmawiali na temat Pakietu Mobilności i jego negatywnych skutkach dla europejskiego klimatu.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter