Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA podpisał umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego Projmors sp. z o.o. na projekt pn. „Opracowanie zgodnie z wymogami BIM wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Pomocniczego w Gdyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”.

Jest to pierwsza zawarta przez ZMPG umowa, w ramach której dokumentacja projektowa zostanie wykonana z wykorzystaniem metodyki Building Information Modeling-Management „BIM”.

W ramach realizacji umowy zakłada się między innymi komunikację pomiędzy stronami za pośrednictwem Platformy Wymiany Danych „CDE” (Common Data Evironmental) oraz wykonanie modeli BIM budynku biurowego oraz Nabrzeża Pomocniczego. Dokumentacja projektowa wraz z modelami będzie wykorzystana przez przyszłego wykonawcę robót budowlanych, który zostanie wybrany, w drodze przetargu nieograniczonego, po zakończeniu etapu projektowania.

Wykorzystanie narzędzi BIM w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej pozwoli na optymalizację czasu niezbędnego na komunikację pomiędzy Stronami procesu.

Platforma CDE stanowić będzie repozytorium dokumentacji projektowej, umożliwiając wszystkim uprawnionym uczestnikom projektu szybki dostęp do informacji. Wykonanie szczegółowych modeli BIM ma na celu zminimalizowanie wystąpienia niezgodności na etapie realizacji robót budowlanych, a tym samym zmniejszenie kosztów realizowanego projektu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia przygotowana w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, została opracowana w oparciu o dokument BIM Standard PL, zalecany do wykorzystania przez administrację publiczną tj. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii1 oraz Urząd Zamówień Publicznych. Dokument BIM Standard PL powstał pod patronatem Polskiego Związku Pracowników Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich. W pracach nad tworzeniem dokumentu udział wzięli przedstawiciele generalnych wykonawców, projektantów, ekspertów Fundacji EccBIM oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Wykorzystanie metodyki BIM jest jednym z elementów szeroko pojętego trendu smart port, w który wpisują się projekty innowacyjne realizowane przez ZMPG SA.

Link do opisu projektu BIM

rel (Port Gdynia SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter