Porty, logistyka

Budowa kolei dużych prędkości jako wsparcie dla rozwoju ruchu turystycznego między Bałtykiem a Adriatykiem była tematem polsko-chorwackiej konferencji, w której wziął udział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Spotkanie odbyło się na Politechnice Krakowskiej, 8 maja 2021 r.

Wiceminister Andrzej Bittel oraz Alen Gospočić - sekretarz stanu odpowiedzialny za kwestie kolejowe w Ministerstwie ds. Morza, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji omówili plany i projekty budowy kolei dużych prędkości (KDP).

Polska aktywnie działa na rzecz realizacji projektu kolei dużych prędkości w regionie Europy Centralnej, w tym łączących Polskę, Słowację, Czechy oraz Węgry. Oczekujemy, że przyniesie ona znaczne korzyści i umocni współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz dalsze możliwości łączenia kolejowego systemu transportowego. Projekt KDP V4 w połączeniu z Rail Baltica stwarza nowe możliwości dla przewozów pasażerskich, w tym dla ruchu turystycznego — powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Innym aspektem tworzonych połączeń kolejowych są przewozy towarowe. Przez terytorium Polski przebiegają dwa główne europejskie kolejowe korytarze towarowe. Jeden na osi północ-południe (Bałtyk-Adriatyk), a drugi wschód-zachód (Bałtyk-Morze Północne). Położenie geograficzne Polski daje optymalne warunki przewoźnikom kolejowym do zwiększania wolumenu przewozów. Dalsze zacieśnianie kontaktów i współpracy pomiędzy polskimi a chorwackimi przewoźnikami kolejowymi może być przyczynkiem do pojawienia się w tej relacji także przewozów pasażerskich, realizowanych z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury.

Dodatkowo podczas spotkania zwrócono uwagę na działania inwestycyjne w sektorze kolejowym podejmowane przez Polskę i Chorwację w celu realizacji założeń europejskich o zmniejszaniu emisji CO2 oraz kolei jako alternatywie dla innych rodzajów transportu, szczególnie wysoko emisyjnego. Spotkanie było przestrzenią do poruszenia innych ważnych tematów we współpracy dwustronnej: unijnych przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy – Pakiet Mobilności oraz wspólnego działania na rzecz wpisania całego przebiegu trasy Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

-1 Kolej
Nie odnajduję w tych planach bardzo ważnej informacji o tym, czy uwzględniono w nich budowę linii szybkiej kolei towarowej do obsługi Terminala Promowego Świnoujście, będącego jednym z głównych elementów infrastruktury mającej obsługiwać kombinowany transport intermodalny Adriatyk-Szwecja. Ten nowoczesny terminal ma realną szansę konkurować z terminalami niemieckimi, ale bez lini kolejowej i bez dużych promów kosztowna jego rozbudowa może być nie wykorzystana. Pociagi z kontenerami/naczepami nie mogą jechać jak dziś średnio 25 km/h, ale przynajmniej dwa razy szybciej.
13 czerwiec 2021 : 16:23 Andy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter