Porty, logistyka

Pandemia nie spowolniła rozwoju transportu intermodalnego, którego udział w kolejowych przewozach towarowych przekroczył w ub. roku 10 proc. masy przewożonych ładunków – podał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Resort pracuje nad dokumentem określającym kierunki rozwoju takiego transportu.

Transport intermodalny łączy różne formy przewozu ładunków – najczęściej przewozy kolejowe z drogowymi, ale też np. morskimi. Towary dostarczane są w kontenerach wieloma środkami transportu.

W wystąpieniu podczas wtorkowej sesji EEC Online – internetowej odsłony Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – minister infrastruktury poinformował, że w ub. roku udział transportu intermodalnego w kolejowych przewozach towarowych wzrósł rok do roku niemal o 29 proc.

Obecnie – jak mówił Adamczyk – Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Ministerstwo Infrastruktury pracują nad dokumentem określającym kierunku rozwoju transportu intermodalnego do 2030 roku, z perspektywą do roku 2040. Po konsultacjach międzyresortowych dokument ma być przyjęty przez rząd.

Ten dokument określa m.in. potrzeby w zakresie taboru kolejowego służącego przewozom kontenerów, wyposażenia technicznego terminali, rozwoju systemów informatycznych związanych z transportem ładunków, które wykorzystują intermodal, a także działania eliminujące bariery rozwoju przewozów intermodalnych – wyjaśnił minister, zapowiadając m.in. opracowanie planu likwidacji barier prawnych i infrastrukturalnych dla rozwoju kolejowych przewozów towarowych.

Dokument identyfikuje również kluczowe trasy kolejowe oraz określa potencjał potrzeb dla przyszłych lokalizacji terminali kontenerowych, istotnych dla przewozów intermodalnych, a także określa możliwości wsparcia działań w zakresie ich budowy czy modernizacji istniejących terminali – dodał Adamczyk.

Przypomniał, że w maju spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na studium wykonalności projektu służącego poprawie dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, będącego ważnym punktem na trasie tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, łączącego Europę i Azję.

Konieczne jest zwiększenie przepustowości tego przejścia; mam nadzieję, że docelowo będzie ono obsługiwać nawet 55 składów na dobę – mówił minister, podkreślając strategiczny charakter działań na rzecz rozwoju transportu intermodalnego. - Dla dalszego rozwoju wymiany międzynarodowej, w związku z położeniem geograficznym naszego kraju, ważna jest rozbudowa infrastruktury transportowej oraz terminali kontenerowych, zwłaszcza na wschodzie Polski - podkreślił.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że wsparciem dla przewozów intermodalnych jest m.in. tzw. ulga intermodalna, dająca przewoźnikom 25-procentowy rabat w opłatach za dostęp do infrastruktury kolejowej. „Celem takich działań jest kreowanie efektywnego rynku przewozów kolejowych, poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty rynku przewozów kolejowych” – podkreślał Adamczyk w wystąpieniu podczas EEC Online.

Projekty dotyczące transportu intermodalnego – m.in. rozbudowa terminali czy zakup taboru – są również wspierane ze środków unijnych – w ostatniej edycji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko unijne dofinansowanie dostało 36 tego typu przedsięwzięć – m.in. wagony do przewozów intermodalnych zyskała spółka PKP Cargo.

Adamczyk zaznaczył, że jednym z celów Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. jest wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych. Przypomniał, że cały Program, o wartości sięgającej blisko 80 mld zł, obejmuje 230 projektów realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych i budżetowych.

Minister ocenił, iż prowadzona od wielu lat modernizacja infrastruktury kolejowej sprawiła, że obecnie stan ponad 60 proc. długości linii kolejowych w Polsce oceniany jest jako dobry, zwiększa się też średnia prędkość na liniach kolejowych.

Dążymy do dalszego zwiększenia roli kolei w obsłudze transportu intermodalnego w portach morskich – to się po prostu dzieje. Dążymy do zwiększenia liczby funkcjonujących bocznic kolejowych, a także systematycznego podnoszenia prędkości pociągów intermodalnych na sieci – zapewnił Andrzej Adamczyk podczas wtorkowej sesji EEC Online.

autor: Marek Błoński

-1 transport
Kombinowany transport intermodalny poza koleją , zestawami drogowymi potrzebuje jeszcze PROMÓW !!! Terminal Promowy Świnoujście za rok będzie w pełni gotowy do obsługi dużych promów. Na budowę niezbędnej infrastruktury wydano ogromne pieniądze. To dwa nowe stanowiska dla statków, parkingi, estakady, infrastruktura kolejowa, drogowa, energetyczna, itd. Bez dużych, nowoczesnych promów cały ten projekt jest w znacznej części pozbawiony sensu.
27 maj 2021 : 09:12 Andy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter