Porty, logistyka

Studium wykonalności jest kolejnym kluczowym dokumentem dla ZMPG SA oraz dla potencjalnego inwestora. Analizuje wszystkie aspekty prawne, finansowe, ekonomiczne i techniczne budowy Portu Zewnętrznego i potwierdza zasadność jego budowy. 

Wykonanie studium wykonalności pozwoliło na pogłębioną analizę w stosunku do wcześniej przygotowanej Oceny Efektywności konkretnego wybranego wariantu realizacji projektu. Stanowi to kolejny istotny kamień milowy projektu. Zaakceptowanie tego dokumentu, pozwala na podjęcie kolejnych prac związanych z uruchomieniem np. procesów projektowych dla budowy Portu Zewnętrznego.

Ukończenie prac nad studium wykonalności stanowi kolejny kamień milowy na drodze do budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Dokument przygotowany przez konsorcjum doradcze stanowi kompleksowe podsumowanie wszystkich dotychczasowych analiz dotyczących Projektu, które potwierdzają zasadność jego realizacji. Jestem przekonany, że potencjalni inwestorzy, którzy przystąpią do toczącego się postępowania na wybór partnera prywatnego dla Projektu, docenią dotychczasowe działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz dojrzałości Projektu i gotowości do jego realizacji – komentuje Maciej Ziomek, Associate Partner at EY Transaction Advisory Services Transport & Infrastructure Sectors Leader.

Studium Wykonalności projektu pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” potwierdziło wnioski z przeprowadzonej w pierwszej połowie 2020 roku Oceny Efektywności inwestycji. Rekomendacje płynące z oceny oraz przeprowadzonego dialogu technicznego pozwoliły zoptymalizować projekt, aby jeszcze efektywniej realizował swoje cele.

Kompleksowe analizy wykonane w ramach opracowania Studium Wykonalności wykazały po raz kolejny opłacalność realizacji projektu z punktu widzenia interesu strony publicznej oraz prywatnej. Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju – mówi Adam Meller, prezes zarządu ZMPG SA.

Port Zewnętrzny to dziejowa inwestycja w historii Portu Gdynia. Na sztucznym pirsie o powierzchni około 150 hektarów, powstawanie głębokowodny terminal kontenerowy o rocznej zdolności przeładunkowej 2,5 mln TEU. Projekt jest realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które jest najbardziej efektywną ścieżką realizacji tak skomplikowanych projektów. Przewiduje się, że pierwsze statki zostaną obsłużone w Porcie Zewnętrznym już w 2027 roku.

rel (Port Gdynia SA)

0 Kowak
Aa co będzie chronić port przed naporem morza?
25 grudzień 2020 : 10:40 Jaś | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter