Porty, logistyka

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych; ma ona ułatwić realizację strategicznych projektów rozbudowy potencjału przeładunkowego portów morskich - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, ustawa "ma na celu wprowadzenie mechanizmów prawnych ułatwiających realizację strategicznych z punktu widzenia interesów państwa projektów rozbudowy potencjału przeładunkowego portów morskich".

Wyjaśniono, że chodzi m.in. o wprowadzenie, wydawanej przez właściwego wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego; uproszczenie procesu uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Założony cel ma być też realizowany dzięki przyśpieszeniu towarzyszących inwestycjom portowym postępowań administracyjnych przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć.

Wprowadzone mają być przepisy pozwalające inwestorowi na skuteczne uzyskanie niezbędnego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Zmiany mają umożliwić inwestorowi wejście na teren nieruchomości "w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (...) lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie innych decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji".

Wyłączone ma być stosowanie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy o rewitalizacji oraz przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.

"Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna, za odszkodowaniem" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustawą, za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, będzie przysługiwać odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości.

Wysokość odszkodowania będzie ustalana na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie będzie podlegać waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autor: Marcin Musiał

+1 porty
Pod koniec ubiegłego wieku partyjni działacze, od prawej do lewej głosili, że terminal kontenerowy na 100 tys. TEU nie może powstać w Swinoujsciu a jedynie w Szczecinie, głównie z powodu jakoby 42 tysięczne miasto nie było w stanie dać portowi odpowiednią liczbę pracowników (300). Powyższe zawarto w wielu referatach VIP. Dzisiaj Świnoujście liczy 37 tysięcy mieszkańców a politycy i naukowcy (czasami ci sami co 20 lat temu), głoszą że takie miasteczko bez problemu zabezpieczy potrzeby terminala (600-1000 osób), nawet gdy weźmie się pod uwagę 50% wzrost pracowników w Terminalu Promowym ( związane z kombinowanymi przewozami intermodalnymi) oraz 20% wzrost pracowników w stoczni MSR. nie wspominając o otwieraniu coraz to nowych wielkich hoteli. To kto w tym terminalu ma pracować, jeśli uchodźcy są w Polsce niemile widziani.
21 wrzesień 2019 : 13:11 Andy | Zgłoś
+1 porty 2
Terminal kontenerowy powstał więc w Szczecinie i przeładowuje zaledwie około 80 tys. TEU, z każdym kolejnym rokiem mniej. Czy można więc ufać politykom i ekspertom, których poglądy zmieniają się w zależności od sceny politycznej, wbrew oczywistym faktom na rynku transportu kontenerów.
21 wrzesień 2019 : 13:16 Andy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter