Porty, logistyka

Przewozy ładunków w październiku 2020 r. rdr spadły o 6,1 proc. i wyniosły 50,5 mln ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że w październiku w ujęciu rdr zwiększyła się skala spadku przewozów wszystkimi rodzajami transportu, w tym transportem kolejowym (do 3,2 proc. z 0,8 proc. we wrześniu br.), samochodowym (do 8,8 proc. z 2,1 proc.) oraz rurociągowym (do 3,2 proc. z 2,4 proc.). Spadek notowano również w transporcie morskim (o 6,0 proc.), po wzroście w poprzednim miesiącu (o 5,7 proc.).

Przewozy ładunków ogółem w okresie styczeń–październik br. były o 8,1 proc. mniejsze niż przed rokiem. Obniżyły się przewozy w większości rodzajów transportu (poza rurociągowym), w tym w transporcie kolejowym o 9,3 proc., a w samochodowym o 8,6 proc.

pat/ ana/

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter