Porty, logistyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Logistyki; Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizują VI Konferencję Naukowo-Gospodarczą "Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020".

Konferencja odbędzie się, w trybie zdalnym, 4 grudnia 2020 roku.

Celem konferencji jest:

 • Zaprezentowanie aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego.
 • Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Tematyka konferencji obejmuje:

 • Transport kombinowany w łańcuchach dostaw - studium przypadku Kujaw i Pomorza:
  • Założenia budowy platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski - uwarunkowania i obecny stan
  • Rola śródlądowych dróg wodnych i platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski i ich znaczenie dla regionu
  • Kaskada Dolnej Wisły i stopień wodny Siarzewo w kontekście wymogów konwencji AGN-MDW E70 - wyzwania i problemy w kontekście dostosowania do standardu drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym
  • Węzeł logistyczny Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T
  • Pilotażowy rejs kontenerowy 2020 z portów morskich do województwa kujawsko-pomorskiego - studium przypadku- Popyt i podaż usług śródlądowego transportu wodnego w regionie
  • Zagadnienie ostatniej mili w łańcuchach dostaw
 • Logistyka działalności publicznej i biznesowej:- Logistyka organizacji publicznych, społecznych i biznesowych - problemy definicyjne
  • Współczesne megatrendy w kształtowaniu rzeczywistości logistycznej
  • Koncepcje i strategie w nieklasycznych obszarach stosowania logistyki- Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw w ochronie zdrowia
  • Logistyka działalności wojskowej w świetle zagrożeń regionalnych i globalnych
  • Logistyka zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych i technologicznych- Logistyka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
  • Logistyka działalności humanitarnej
  • Społeczny wymiar zarządzania łańcuchami dostaw przedsiębiorstw
  • Odpowiedzialne łańcuchy dostaw w sektorze farmaceutycznym
  • CSR w zarządzaniu łańcuchami dostaw
  • Cyfrowe łańcuchy dostaw
  • Smart Logistics
  • Metody ilościowe i narzędzia informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Dalsze informacje dostępne są pod adresem www.logistyka.umk.pl

rel (UMK)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter