Porty, logistyka

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, którą w piątek uchwalił Sejm, ma przyspieszyć powstanie Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Wcześniej Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poparła poprawkę do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Przyjęta zmiana ma zapewnić spójność legislacyjną m.in. z ustawą o budowie muzeum Westerplatte. 

Za ustawą głosowało 420 posłów - za było 416, od głosu wstrzymały się cztery osoby.

Posłowie przyjęli też zgłoszoną w drugim czytaniu poprawkę do ustawy, która ma zapewnić spójność legislacyjną m.in. z ustawą o budowie muzeum Westerplatte oraz ustawą o udostępnianiu informacji o ocenie wpływu inwestycji na środowisko i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

Wcześniej w rozmowie z PAP minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej mówił, że ta ustawa ma bardzo duże znaczenie ze względów organizacyjnych, ponieważ proces przygotowania inwestycji, które zostaną przeprowadzone w portach w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu, będzie krótszy o kilka lat.

Minister wyjaśniał, że projekt nowych przepisów, który został przygotowany w resorcie gospodarki morskiej, wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Według szacunków resortu, bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu wyniósłby około 7 lat, ale dzięki nowym przepisom skróci się do 3-4 lat.

Największą inwestycją, która powstanie w oparciu o specustawę, będzie Port Centralny w Gdańsku, którego koszt może sięgnąć 12 mld zł. Z kolei Port Zewnętrzny w Gdyni ma kosztować 4-5 mld zł, a koszt głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu to 2-2,5 mld zł.

Według projektodawców, ustawa wprowadza szereg ułatwień proceduralnych. Chodzi przede wszystkim o ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych.

Projekt zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty - przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości - oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości.

Przed uchwaleniem ustawy, na piątkowym posiedzeniu komisji posłowie poparli zgłoszoną w drugim czytaniu poprawkę do procedowanego w Sejmie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Jak tłumaczyła szefowa komisji Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS), przyjęta poprawka ma zapewnić spójność legislacyjną m.in. z ustawą o budowie muzeum Westerplatte oraz ustawą o udostępnianiu informacji o ocenie wpływu inwestycji na środowisko i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

Przygotowany w resorcie gospodarki morskiej projekt specustawy portowej ma usprawnić realizację budowy nowych nabrzeży w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Projekt określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów morskich o podstawowych znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Łukasz Pawłowski, Longina Grzegórska-Szpyt

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter