Porty, logistyka

W dniach 17-18 października – już po raz drugi w Szczecinie w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia – odbędzie się konferencja NaviRail skierowana do przedsiębiorców reprezentujących transport morski, kolejowy i śródlądowy. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem jest spółka Kurier Kolejowy.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja imprezy udowodniła, że tego typu spotkania w województwie zachodniopomorskim są niezwykle potrzebne. Konferencja pomogła zintegrować przedstawicieli branży TSL reprezentujących takie gałęzie transportu jak: kolej, transport drogowy, żegluga śródlądowa, porty morskie, a także centra logistyczne oraz administrację celno-skarbową.

Druga edycja szczecińskiego wydarzenia zapowiada się szczególnie interesująco. Program NaviRail 2018 został ułożony przez członków Rady Programowej złożonej z przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz naukowców. W tym roku w ciągu dwóch dni odbędzie się pięć debat eksperckich. Będą dotyczyły m.in. rynku usług logistycznych na szlaku Azja – Europa, efektywności ekonomicznej łańcuchów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych, roli administracji państwowej oraz możliwości rozwoju kadr dla branży transportowej.

Konferencję Navi Rail 2018 została objęta patronatem honorowym między innymi przez: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Panią Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Szczecin, UTK, CUPT, MGŻMIŚ, PKP S.A., IGTL, KAS, Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Pierwszy dzień konferencji poprzedzony wystąpieniem ambasadora Kazachstanu w Polsce oraz wystąpieniami przedstawicieli w/w urzędów zakończy się uroczystą kolacją biznesową.

Szczegóły dotyczące NaviRail 2018 można znaleźć na stronie www.NaviRail.pl. Organizator zachęca do rejestrowania się na konferencję już dziś, ponieważ liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona.

Link do rejestracji >>>

1 1 1 1

Newsletter