Porty, logistyka

PGNiG, Urząd Morski w Gdyni oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia zorganizowały pokazowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze, które pozwolą wypracować standardy bezpieczeństwa w obszarze bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym (LNG). Ich efektem będzie przygotowanie pierwszej w Polsce technologicznej instrukcji bunkrowania statków.

10 września br. w Gdyni specjalistyczne jednostki ochrony przeciwpożarowej, operujące na terenie portów oraz stoczni, sprawdzały bezpieczeństwo rozwiązań technicznych dla bunkrowania statków LNG. Ćwiczeniami kierowali specjaliści z Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego PGNiG.

– Jesteśmy przekonani, że w nadchodzących latach popularność paliwa LNG będzie rosła. Jego zastosowanie w żegludze pozwala armatorom zredukować koszty operacyjne, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich, coraz bardziej restrykcyjnych norm emisyjnych – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych.

– Sprawdzenie rozwiązań technicznych w celu opracowania standardów bezpieczeństwa w zakresie bunkrowania statków jest kluczowe w kontekście rozwoju rynku LNG nad Bałtykiem. Aktywnie wspieramy rozwój tego segmentu, ponieważ gaz LNG to obecnie jedno z najbardziej ekologicznych paliw o szerokich możliwościach wykorzystania w żegludze – dodał Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Kierująca ćwiczeniami RSGO PGNiG to pierwsza w Polsce i czwarta na świecie jednostka, która zapoczątkowała szkolenia z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac przy usuwaniu awarii instalacji i pożarów LNG. W szkoleniu, które odbyło się na specjalnie przygotowanym obszarze Portu Gdynia, wzięły udział polskie służby strażackie, takie jak: Portowa Straż Pożarna ZMPG S.A., Komenda Miejska PSP w Gdyni oraz LOTOS Straż sp. z o.o.

– Jako Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe, jak i bezpieczeństwo na wszystkich innych płaszczyznach operacji portowych, z ciekawością i niecierpliwością czekam na efekty naszego wspólnego przedsięwzięcia – powiedział kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Ćwiczenia polegały na przeprowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożaru i rozlewu LNG na lądzie i do wody. Dodatkowo odbył się pokaz działania urządzeń zabezpieczających operację bunkrowania statków, takich jak złącza zrywne. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz władz samorządowych.

– To bardzo dobrze, że ćwiczenia sprawdzające poziom bezpieczeństwa rozwiązań technicznych dla bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG odbywają się w Porcie Gdynia – stwierdził Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. – Temat bunkrowania LNG jest nam szczególnie bliski. Dzięki aktywnej postawie Portu Gdynia, rozwój technologii związanych ze skroplonym gazem ziemnym w obszarze Morza Bałtyckiego stanie się z pewnością bardziej dynamiczny i przyczyni się do wzrostu innowacji, technologii i infrastruktury związanej z LNG. Zwiększy również wpływ na politykę paliwową w tej części Europy – dodał.

W nadchodzących latach LNG będzie zyskiwać na popularności, między innymi ze względu na przyjęcie tzw. „Dyrektywy siarkowej”. Nakłada ona na armatorów, których jednostki poruszają się w obszarze SECA (Sulphur Emission Control Areas), m.in. po Bałtyku i Morzu Północnym, obowiązek wykorzystywania paliw o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1%. Jednym ze sposobów sprostania tym wymogom jest wybór jednostek o napędzie LNG w miejsce konwencjonalnych paliw ropopochodnych. 

Komisja Europejska planuje do 2050 r. całkowicie wyeliminować emisje pochodzące z transportu morskiego. Dla Europy Środkowo-Wschodniej oznacza to normy emisyjne jeszcze bardziej restrykcyjne niż w innych częściach świata. – LNG jako alternatywne paliwo to jedyne dojrzałe rozwiązanie mogące spełnić zarówno obecne, jak i przyszłe normy emisyjne, przy jednoczesnej opłacalności ekonomicznej – dodał Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, najpóźniej do końca 2025 r., w portach morskich powinna powstać odpowiednia liczba punktów bunkrowania LNG, umożliwiając poruszanie się jednostek żeglugi śródlądowej lub statków morskich napędzanych tych paliwem po całej sieci bazowej TEN-T. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście. Potrzeby zapewnienia dostępności usługi bunkrowania w tych lokalizacjach zawarto w „Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktur paliw alternatywnych” opracowanych przez Ministerstwo Energii.

rel (PGNiG)

Fot.: Sławomir Lewandowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter