Porty, logistyka

Warszawska firma wykona dokumentację przebudowy wejścia do Portu w Ustce - powiedział PAP zastępca dyrektora w Urzędzie Morskim w Słupsku Maciej Jeleniewski. Firma zrobi to za ponad 918 tys. zł.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie - Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku wykona dokumentację dotyczącą przebudowy wejścia do Portu w Ustce - inwestycji, którą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dofinansuje kwotą prawie 190 mln zł.

Terenowa grupa warszawskiej firmy opracuje dokumentację za ponad 918 tys. zł. Jej oferta była jedyną złożoną w przetargu ogłoszonym przez zamawiającego – Urząd Morski w Słupsku, który wstępnie na ten cel zarezerwował nieco ponad 753 tys. zł.

„Nam to nie przeszkadza, bo mamy zapewnione pieniądze z ARiMR-u i mamy możliwość przesuwania tych pieniędzy. Rozliczamy się etapowo, więc STiTWiM wykona dokumentację” - powiedział PAP zastępca dyrektora ds. inspekcji morskiej w Urzędzie Morskim w Słupsku Maciej Jeleniewski.

Na realizację zadania firma ma 270 dni od podpisania umowy. Chodzi m.in. o wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji hydrogeologicznej, raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z wymaganymi decyzjami, operatu wodnoprawnego oraz analizy zmian linii brzegowej i topografii dna morskiego.

Umowa o dofinansowanie przebudowy Portu w Ustce opiewająca na prawie 190 mln zł została podpisana w maju 2018 r. w gdyńskim oddziale ARiMR z Urzędem Morskim w Słupsku.

Z informacji przekazanych kilka dni po tym wydarzeniu wynikało, że umową o dofinansowanie objęty jest I etap przedsięwzięcia, który zrealizowany zostanie do końca I kwartału 2023 r. i swoim zakresem obejmuje: zaprojektowanie i budowę nowego falochronu Zachodniego o długości ok. 800 m, nabrzeże przeładunkowe o długości ok. 230 m, ostrogę tłumiącą falowanie o długości ok. 85 m oraz nabrzeże cumownicze długości ok. 250 m, łączące nowy falochron Zachodni ze starym.

Znacząco ma się zmienić wielkość oraz przeznaczenie objętej inwestycją infrastruktury. Ta zakłada, że zostaną poprawione warunki cumowania i stacjonowania jednostek rybackich na terenie portu zarówno dla tych, dla których Ustka jest portem macierzystym, oraz tych, które zawiną do portu jako ośrodka morskiego. Przebudowa wejścia do Portu Ustka umożliwi obsługę również dużych jednostek rybackich.

W ramach dofinansowania wykonany zostanie także projekt kolejnego etapu przebudowy, który realizowany ma być już w przyszłej perspektywie finansowania. W ramach tej inwestycji planuje się budowę nowego falochronu Wschodniego w miejscu istniejącego wraz z przebudową nabrzeża Pilotowego oraz częściową rozbiórką starego falochronu Zachodniego i budową pochłaniacza falowania. Zaprojektowana zostanie obrotnica o średnicy ok. 200 m.

autor: Inga Domurat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter