Porty, logistyka

Wojewoda Zachodniopomorski 21 czerwca wydał Spółce Polskie LNG z Grupy Kapitałowej Gaz-System decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na rozbudowie mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu. Tym samym Program Rozbudowy największego terminalu gazu skroplonego na Bałtyku wszedł w fazę budowlaną.

Powyższa decyzja oznacza, że Polskie LNG będzie mogło podjąć dalsze kroki mające na celu zwiększenie przepustowości świnoujskiego terminalu z obecnych 5 mld do 7,5 mld m sześc. rocznie, co przy dzisiejszej wielkości rynku oznacza możliwość pokrycia około połowy zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju.

Program rozbudowy terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego składa się z 4 projektów: zwiększenia zdolności regazyfikacyjnej terminalu (na które zostało właśnie wydane pozwolenie na budowę); budowy drugiego nabrzeża, budowy trzeciego zbiornika LNG, budowy instalacji przeładunkowej LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

Projekt rozbudowy terminalu LNG wraz z projektem Baltic Pipe wchodzą w skład koncepcji budowy Bramy Północnej, która jest elementem szerokiej strategii inwestycyjnej Grupy Kapitałowej Gaz-System w skład której wchodzi spółka Polskie LNG właściciel i operator świnoujskiego terminalu.

rel (Gaz-System SA)

1 1 1 1