Porty, logistyka

Wczoraj, 26 lutego w porcie w Elblągu otwarto graniczny punkt odpraw fitosanitarnych. Na jego uruchomienie port czekał od niemal 10 lat.

- To ważny dzień dla Elbląga i województwa, wywiązaliśmy się z panem prezydentem obietnic, które ogłosiliśmy półtora roku temu. Ta decyzja pomoże rozwinąć możliwości portu elbląskiego, ale ja cały czas mam też na względzie to, co się będzie działo już wkrótce, gdy zostanie przekopana Mierzeja, kiedy ten szlak żeglowny będzie otwarty dla statków. Wówczas odprawy fitosanitarne będą bardzo potrzebne i będą wpływały na rozwój regionu elbląskiego. Przez wiele lat mówiono, że potrzeba tu nie wiadomo jakich inwestycji - okazało się, że potrzebna jest dobra wola, współpraca i dobrzy ludzie – podkreślał podczas wczorajszego otwarcia Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

- Już na początku kadencji podjąłem temat badań fitosanitarnych. Z wojewodą warmińsko-mazurskim zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w tej sprawie. Dzięki jego realizacji w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa, które obowiązuje od 1 stycznia br. jest wymieniony Elbląg, jako miejsce kontroli fitosanitarnych. Czekaliśmy na to wiele lat. Ta decyzja pozwoli poszerzyć paletę przyjmowanych towarów w naszym porcie. Np. zakład celulozowo–papierniczy w Kwidzynie był zainteresowany sprowadzaniem zrębków drewna, ale oczywiście warunkiem było zrobienie badań fitosanitarnych – zaznaczył Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Dla elbląskiego portu jest to szczególny dzień. Punkt ten pozwoli na poszerzenie zakresu i jakości usług przeładunkowych. Prowadzimy rozmowy z kontrahentami na temat dostaw towarów podlegających przepisom fitosanitarnym – podkreślał Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu.

Na podstawie podpisanego porozumienia samorząd zobowiązał się udostępnić miejsce i wyposażyć punkt odpraw w sprzęt laboratoryjny. Część związaną z pracownikami i funkcjonowaniem punktu odpraw wziął na siebie wojewoda.

- Do pracy zostało przyjętych dwóch inspektorów.  Dzięki pomocy Pana wojewody otrzymaliśmy dodatkowe etaty. Inspektorzy zostali przeszkoleni i są gotowi do pracy. Do Elbląga będzie mogło być sprowadzane drewno drzew iglastych, niektóre gatunki drzew liściastych: jesion, klon, czy orzech. To też poszukiwany towar i możliwy do pozyskania po stronie Federacji Rosyjskiej – mówiła Maria Paszko, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie.

Port Elbląg jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Położony nad rzeką Elbląg, w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego (54° 10'5" N oraz 19°23'S"). Zalew Wiślany łączy się z Zatoką Gdańską drogą śródlądową rzeką Szkarpawą oraz przez Cieśninę Piławską w pobliżu Bałtijska.

W Elblągu bierze także swój początek Kanał Elbląski (129,8 km), unikatowy w świecie zabytek techniki, będący atrakcją turystyczną.

Port Elbląg jest portem regionalnym obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko-turystyczną. Rocznie przewozi się tam ponad 30tys. pasażerów.

rel (Zarząd Portu Morskiego Elbląg, Elbląg.eu)