Porty, logistyka

Przedsiębiorstwo Hamburger Hafen und Logistik AG nadal się rozwija. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku przychody Grupy wzrosły o 8,3 procent rok do roku do 942,8 milionów euro, a wynik operacyjny (EBIT) zyskał 22,3 procent do poziomu 155,2 milionów euro. 

Zysk po opodatkowaniu i odjęciu części wyniku finansowego i aktywów netto jednostek zależnych, przypadającej na udziały kapitałowe - wielkości ważne dla udziałowców - wzrosły o 30,2 procent do 79,3 milionów. Wolumen przeładunków wzrósł o 10,8 procent w zakresie przepustowości kontenerów i 6,8 procent w transporcie kontenerowym. 

- HHLA czerpie obecnie korzyści z pozytywnego trendu zarówno w światowej gospodarce, jak i handlu, ale także w ramach ukierunkowanych działań sprzedażowych i owocnych rozmów z naszymi klientami – skomentowała rozwój sytuacji Angela Titzrath, prezes zarządu HHLA. – Wierzymy, że osiągniemy prognozy założone na 2017 rok. Chociaż wyniki są bardzo pozytywne, nadal działamy na wymagającym rynku. Niepewność wciąż utrzymuje się w handlu międzynarodowym, co wzmocnione jest infrastrukturalnymi warunkami w porcie w Hamburgu. Wciąż czekamy na rozpoczęcie prac na pogłębianie Łaby. 

Przepustowość kontenerów – korzyści z Dalekiego Wschodu

Terminale kontenerowe HHLA w Hamburgu i Odessie obsłużyły w tym roku 5,5 mln standardowych kontenerów 20-stopowych. To o 10,8 procent więcej, niż w okresie od stycznia do września 2016 roku. 

Przepustowość w trzech terminalach w Hamburgu wzrosła jeszcze bardziej, o 11,3 procent, do 5,2 miliona TEU. HHLA skorzystał z reorganizacji usług linii żeglugowych. Wzrost o 17,3% odnotowano na dużych trasach azjatyckich, co szczególnie przyczyniło się do wzrostu wolumenu przeładunków w Hamburgu. Wraz z Chinami - najważniejszym partnerem handlowym portu w Hamburgu - zwiększony handel z Rosją przyczynił się do znacznego wzrostu ruchu dowozowego o 17,9 procent w portach Morza Bałtyckiego. 

Przychody w sektorze kontenerowym wzrosły o 9,9 procent do 563,6 milionów euro (w poprzednim roku 512,7 milionów euro). Przy 21,5 procentach, wzrost w wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) ponownie wyprzedził wzrost w wolumenie przeładunków, podnosząc wynik do poziomu 105,2 mln euro (w poprzednim roku 86,6 milionów euro). 

Dalszy rozwój w sektorze intermodalnym

Sektor intermodalny, drugi najważniejszy segment w modelu biznesowym HHLA, również wypadł w tym zestawieniu bardzo dobrze. W wysoce konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, firmy transportowe HHLA sprowadziły 1,1 mln TEU w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku i zwiększyły transport kontenerów o 6,8 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Tendencja ta była spowodowana wzrostem zarówno w transporcie kolejowym, jak i drogowym. 

Przychody w segmencie intermodalnym wzrosły o 7,7 procent do 311,8 milionów euro (rok poprzedni: 289,5 milionów euro). Wynik operacyjny (EBIT) wzrósł o 10,8 procent do 55,4 milionów EUR (rok ubiegły: 50 milionów EUR).

Zarząd potwierdza prognozę na rok 2017

Zarząd HHLA potwierdził swoje wytyczne dotyczące roku finansowego 2017 w świetle wyników Grupy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy. Oczekuje się, że wynik operacyjny Grupy (EBIT) będzie w przedziale od 150 mln EUR do 170 mln EUR, podczas gdy podgrupa Port Logistics ma wygenerować EBIT w przedziale od 135 mln EUR do 155 mln EUR, w tym możliwe - wydatki w wysokości do 15 milionów euro na reorganizację w segmencie kontenerów.

AL, PBS rel (HHLA)

1 1 1 1

Newsletter