Porty, logistyka

13 września br. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza odbyło się spotkanie przygotowane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

OECD na zlecenie Ministerstwa Rozwoju prowadzi badania i analizy dotyczące "Stymulowania regionalnych nowo powstających gałęzi gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP". Program obejmuje doradztwo dla rządów i społeczności w zakresie dostosowywania się do zmian ekonomicznych. Jego misją jest stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie bardziej efektywnych polityk, innowacyjnych praktyk oraz zintegrowanych strategii na poziomie lokalnym.

Grupa przedstawicieli OECD w skład której wchodzili: prof. Tim Vorley - Sheffield University, prof. Fumi Kitagawa - University of Edinburgh, prof. Max-Peter Menzel - Bayreuth University i Sandra Hannig - OECD oraz Jonathan Potter - OECD spotkała się z przedstawicielami uczelni wyższych i innych instytucji naukowych oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w regionie. W trakcie spotkania głos zabrała Beata Szymanowska - pełnomocnik Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA do spraw Wdrażania Nowych Technologii, która m.in. podkreśliła, iż działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA dotyczą nie tylko obszaru inwestycyjnego, ale także obszaru innowacji, będącego istotnym czynnikiem podnoszącym poziom konkurencyjności portu. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA aktywnie wspiera liczne inicjatywy podnoszące konkurencyjność podmiotów działających w regionie. Inicjatywy dotyczą między innymi wdrażania nowych technologii w porcie gdyńskim przy współudziale zewnętrznych podmiotów gospodarczych. ZMPG SA realizuje obecnie projekty w obszarze B+R z innymi podmiotami, w tym z nowo założonymi przedsiębiorstwami Startup.

Efektem spotkania w Agencji Rozwoju Pomorza będzie przedstawienie Ogólnego Raportu przez Grupę przedstawicieli OECD, w którym omówiony zostanie również poziom prac przy wdrożeniu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

rel (Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter