Porty, logistyka

W dniu 31 października 2011 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał z firmą Mostostal Warszawa umowę na przebudowę (według projektu biura projektowego Kenton) sześciopoziomowego magazynu przy ulicy Polskiej 13A, znanego gdynianom jako budynek Posti, na nowoczesny biurowiec. Po nieco ponad półtora roku intensywnych prac inwestycja została zakończona.

Prawie dziewięć tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni użytkowej wybudowanej za ponad 23 mln zł brutto wzbogaca ofertę gospodarczą, a atrakcyjna elewacja stanowi kolejny krok zmieniający zewnętrzny wizerunek Portu i Miasta Gdynia.

Budynek wybudowany został w 1959 roku. Przed przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynek funkcjonował jako biurowo-magazynowy, będąc siedzibą Przedsiębiorstwa handlowo-wytwórczego „POSTI” S.A. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono 9 ofert. Wybrana została oferta firmy Mostostal Warszawa S.A., z którą wdniu 31 października 2011 roku podpisano umowę.

w bezpośredniej bliskości centrum miasta i portu. Należy podkreślić, że prawie 80 % powierzchni biurowej zostało już wynajęte. Niewątpliwym atutem budynku jest przynależący do niego parking na ok. 190 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 80 miejsc postojowych dla rowerów ( zlokalizowanych poza parkingiem przy budynku) .

W przeszklonym budynku, którego pomieszczenia w całości przeznaczone są do wynajmu, na parterze i I piętrze znalazła swoją nową siedzibę Szkoła Morska, mieszcząca się dotychczas na terenie Dalmoru. Pozostałe pomieszczenia biurowe przeznaczone zostały pod wynajem firmom głównie branży transportowo spedycyjnej. Jednym z najemców jest Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka Sp. z o.o., która należy do francuskiej grupy CMA CGM.

Przypomnijmy, że jest to już drugi (po oddanym do użytku w czerwcu 2008 roku nowym budynku przy ulicy Janka Wiśniewskiego 31) z nowoczesnych obiektów tego typu, wzbogacający ofertę Zarządu Portu w zakresie nowoczesnych przestrzeni biurowych.

Pozytywne wyniki finansowe ZMPG-a S.A. mają przełożenie na systematycznie prowadzone inwestycje w zakresie infrastruktury i suprastruktury portowej. W roku 2012 nakłady inwestycyjne ogółem wyniosły ponad 62 mln zł. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych (łącznie: na infrastrukturę, suprastrukturę oraz zakupy inwestycyjne) na lata 2013-2015 to ponad 736 mln zł. Dzięki długookresowym planom rozwojowym Zarządu Portu możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie w gdyńskim porcie sektora usługowego. Realizację inwestycji portowych wspierają konsekwentnie pozyskiwane unijne środki z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Tekst: materiały informacyjne/Port Gdynia

Fot.: H. Sagan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter