Porty, logistyka

Dziewięć ofert na modernizację linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny. Inwestycja PKP PLK, mająca usprawnić ruch towarowy z gdańskiego portu, szacowana jest na 500 mln zł.

W lutym PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie urządzeń srk i telekomunikacji kolejowej dla linii kolejowej nr 226 w ramach Projektu POIiŚ Nr 7.2.-4.1 pn. „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)”.
 
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie opracowań wstępnych i projektowych, zabudowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń i sieci telekomunikacji kolejowej. PLK założyły dwa kryteria udzielenia zamówienia – cena (75%) i okres gwarancji (25%). Postępowanie będzie dwuetapowe. Do drugiej części zostanie dopuszczonych pięciu oferentów. Dziewięciu wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do przetargu Inwestycja będzie polegała nie tylko na budowie nowych torów w miejsce istniejących ale dodatkowo obejmie również budowę lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) Gdańsk Port Północy. Po zakończeniu inwestycji pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością 100 km/h, a czas jazdy do portu skróci się o ponad połowę. Ważnym efektem inwestycji będzie również możliwość wjazdu na linię cięższych pociągów niż dotychczas. Szacowany koszt inwestycji to około 505 mln zł i jej realizacja zaplanowana jest na lata 2013 – 2015.

1 1 1 1

Źródło: