Porty, logistyka

Dziś Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" podpisały umowę dzierżawy gruntu, na którym zostanie wybudowany terminal naftowy.

Umowa, obejmująca 28 hektarów powierzchni na terenie ZMPG, przewiduje 30-letnią dzierżawę gruntów w głębokowodnej części portu pod budowę Bazy Przeładunkowo-Składowej Ropy i Paliw Płynnych PERN. Umowa przewiduje też możliwość objęcia jego granic prawami Wolnego Obszaru Celnego. Terminal naftowy PERN obejmuje budowę bazy przeznaczonej do magazynowania i przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych i chemikaliów, o łącznej pojemności 700 tys. metrów sześciennych, z czego 400 tys. dla ropy naftowej, a 300 tys. dla pozostałych produktów z infrastrukturą techniczną, torami, bocznicą kolejową, rurociągami i budynkami. Terminal naftowy będzie wyposażony w urządzenia do obsługi kilku rodzajów produktów: wielu gatunków ropy naftowej, oleju napędowego, benzyn, benzyn lotniczych i produktów chemicznych. W poniedziałek, 8 kwietnia PERN "Przyjaźń" podpisało także umowę z wykonawcą pierwszej części inwestycji, spółką IDS-Bud na prace budowlane, obejmujące budowę sześciu zbiorników na ropę o pojemności 62 tys. ton. Pierwszy etap inwestycji ma kosztować 415 mln zł, a eksploatacja zacząć się ma w 2015 roku, zaś etap drugi - w 2018 roku. Całość inwestycji szacowana jest na około 826 mln zł.

1 1 1 1

Źródło: