Porty, logistyka

Komisja przetargowa PERN otworzyła ostateczne oferty na budowę kluczowej dla bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej inwestycji - budowę Terminalu Naftowego. Wszystkie mieszą się w budżecie określonym przez PERN.

(...) Obecnie Komisja Przetargowa analizuje oferty pod kątem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po zakończeniu prac komisja przedstawi zarządowi spółki rekomendacje dotyczące wyboru generalnego wykonawcy inwestycji. Oferty na budowę Terminalu złożyły trzy konsorcja: 1. IDS - BUD z siedzibą w Warszawie – lider konsorcjum i partnerzy konsorcjum: Vahostav - SK az siedzibą w Żylinie (Słowacja), Vahostav – PL z siedzibą w Warszawie, PSJ Hydrotranzit z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), Korporacja ALTIS-Holding z siedzibą w Kijowie (Ukraina). 2. Konsorcjum: Budimex z siedzibą w Warszawie - lider konsorcjum, oraz Felguera I.H.I z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) – partner konsorcjum. 3. Konsorcjum: FCC Construccion z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) - lider konsorcjum i partnerzy konsorcjum: FCC Actividades de Construccion Industrial z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), oraz Monesa Ingenieria Y Construccion z siedzibą w Bilbao (Hiszpania). Terminal Naftowy w Gdańsku to inwestycja PERN „Przyjaźń” obejmująca budowę bazy przeznaczonej do magazynowania i przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych i chemikaliów, o łącznej pojemności 700 tys. m sześc., z czego 400 tys. dla ropy naftowej, a 300 tys. dla pozostałych produktów. (...)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter