Porty, logistyka
14.8 milionów ton ładunku w pierwszej połowie 2009 roku przeładowano w Wolnym Porcie Ryga.

Najwyższy wzrost odnotowano w przeładunku substancji ciekłych – w pierwszej połowie roku przeładunek sięgnął 3.3 milionów ton, co oznacza wzrost wysokości 30.4%. Przeładunek ropy we wspomnianym okresie zamknął się w 3.28 milionach ton, ustanawiając wzrost o 31.3% w porównaniu z pierwszą połową roku 2008.

Wzrost przeładunku towarów masowych osiągnął 2.9%, dzięki przeładowanym 9.6 milionom ton.

Ponadto, Wolny Port Ryga obsłużył w pierwszej połowie bieżącego roku 291,328 pasażerów, co oznacza wzrost wysokości 60.1% w zestawieniu z rokiem poprzednim.

W roku 2008 ogół przeładunków dokonanych w porcie wyniósł 29.56 milionów ton, a więc o 14% więcej niż roku 2007.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter