Offshore

30 stycznia 2024 r. Spółka dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na dostarczenie i obsługę jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która ma pełnić funkcję terminalu regazyfikacyjnego LNG w Zatoce Gdańskiej. Gaz-System będzie kontynuował rozmowy dotyczące warunków umowy czarterowej dla FSRU z firmą Mitsui O.S.K. Lines (MOL).

Poza popytem na rynku, również cena budowy nowej jednostki będzie rzutowała na stawkę czarterową w długoterminowym czarterze, na mocy którego strona polska będzie korzystać z FSRU dostarczonego i zarządzanego techniczno-eksploatacyjnie przez Japończyków. A ceny nowych gazowców LNG i jednostek FSRU mocno ostatnio wzrosły. Dwa-trzy lata temu istniał już trend wzrostowy, ale "na początku górki", więc ceny kontraktowe na takie jednostki były znacznie niższe, niż obecnie. 

Według nieoficjalnych informacji przekazywanych z rynku brokerskiego i żeglugowego przez międzynarodową prasę fachową - MOL zamówi jednostkę FSRU na potrzeby uruchomienia polskiego terminalu najprawdopodobniej w stoczni HD Hyundai Heavy Industries.

Ostatni dotąd, najnowszy kontrakt na budowę FSRU, zawarty między tą stocznią a pionierem rynku FSRU - Excelerate Energy w październiku 2022 rok opiewał na 337 mln USD za jednostkę o pojemności 170 000 m³, ale brokerzy szacują aktualne ceny na poziomie w okolicach 350 mln USD.

W wydaniu nr 10/2023 (60) miesięcznika 'Polska na Morzu' publikujemy przegląd rynku FSRU, zawierający m.in. "ABC" techniki FSRU, informacje o wielkości światowej floty FSRU, zamówieniach stoczniowych, głównych graczach na rynku (armatorach, operatorach), itd.

MOL to japońska spółka o 140-letniej tradycji w międzynarodowym przemyśle żeglugowym, zarządzająca jedną z największych na świecie flot handlowych składającą się z prawie 800 statków. Flota metanowców MOL liczy prawie 120 statków, w tym 7 jednostek FSRU i jest największa na świecie.

Decyzja o wyłonieniu tego dostawcy jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, którego jednym z etapów było zawarcie porozumień (tzw. Term Sheets) w listopadzie 2023 r. z dwoma armatorami, oferującymi najlepsze warunki dostarczenia i użytkowania jednostki FSRU.

"Wybór dostawcy jednostki regazyfikacyjnej LNG jest ważnym kamieniem milowym w realizacji Programu FSRU, nad którym Spółka pracowała od wielu miesięcy. W najbliższym czasie skoncentrujemy się na wypracowaniu szczegółowych warunków umowy czarterowej tzw. Time Charter Party. Następnie musimy uzyskać niezbędne zgody korporacyjne organów Spółki na podpisanie kontraktu z armatorem" - powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu Gaz-System.

"Wybór do tego strategicznie ważnego dla Polski projektu stanowi wielki zaszczyt dla MOL. Zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z Gaz-System w programie budowy pierwszej w Polsce jednostki FSRU, która nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także długoterminowo w całym regionie. Projekt ten jest również zgodny z wizją Grupy MOL, jaką jest dążenie do zrównoważonego rozwoju społecznego poprzez tworzenie przedsiębiorstw infrastrukturalnych i dostarczanie niskoemisyjnej energii. Jesteśmy przekonani, że ogromne doświadczenie eksploatacyjne i techniczne, które zdobyliśmy w ciągu naszej 140-letniej działalności w branży, wraz z naszym potencjałem finansowym przyczyni się do sprawnej realizacji projektu i zapewni bezproblemową, bezpieczną i wydajną obsługę Gaz-System" - powiedział Toshinobu Shinoda, dyrektor zarządzający wyższego szczebla odpowiedzialny za region Europy i Afryki w Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Status Programu FSRU

Program przewiduje, że FSRU stanie przy platformie cumowniczej w odległości ok. 3 km od brzegu, na terenie gdańskiego portu, między ujściami odnóg Wisły: Śmiałej i Martwej. W ramach Programu zostanie także wybudowana niezbędna infrastruktura podmorska oraz lądowa.

W lipcu 2023 r. Gaz-System zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich gazociągów lądowych. W sierpniu 2023 r., w ramach procedury Open Season, zarezerwowana została na 15 lat pełna moc regazyfikacyjna Terminalu FSRU na poziomie 6,1 mld m³ rocznie.

W grudniu 2023 r., w toku trwających prac projektowych dla części podmorskiej, zakończone zostały odwierty geotechniczne w Gdańsku. Pozwolą one na wykonanie analizy podłoża, niezbędnej do wskazania lokalizacji punktu początkowego gazociągu podmorskiego oraz trasy jego przebiegu.

Gaz-System bada także potencjał rynku budowlanego przed uruchomieniem postępowań przetargowych na wykonanie infrastruktury podmorskiej. W ramach procedury RFI (ang. Request for Information) 16 stycznia 2024 r. w siedzibie
Spółki w Warszawie odbyło się spotkanie z potencjalnymi wykonawcami EPC (formuła "Zaprojektuj i wybuduj"). Wzięło w nim udział 20 firm z doświadczeniem w największych kompleksowych projektach tego typu.

Oddanie do użytkowania całej inwestycji planowane jest w perspektywie 2027/2028 r.
_ _ _

W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska uwzględniła gazociągi lądowe planowane do realizacji w ramach budowy Terminalu FSRU w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w rozdziale REPowerEU dotyczącym rozwoju infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z bezpieczeństwem dostaw (komponent G3.2. - Improving energy infrastructure and facilities to meet immediate security of supply needs for gas).

W ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) Komisja Europejska przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: "Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)". Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

Fot.: Mitsui OSK Liines 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Tagi:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.946 4.0258
EUR 4.2735 4.3599
CHF 4.4826 4.5732
GBP 4.9916 5.0924

Newsletter