Offshore

Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki dostępne są informacje i szablony dokumentów, które ułatwią przedsiębiorcom złożenie wniosków o wsparcie dla morskich farm wiatrowych w pierwszej fazie wsparcia - podał w piątek URE.

W najbliższych dniach URE opublikuje również pakiet dokumentów związanych z badaniem tzw. „efektu zachęty”, na potrzeby systemu wsparcia offshore.

Jak przypomniał Urząd, w przyszłym tygodniu w życie wchodzi ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Da ona możliwość przyznania wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda – tj. różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie będzie wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego.

Termin składania wniosków o wsparcie w ramach tzw. „pierwszej fazy” funkcjonowania systemu mija 31 marca 2021 r. Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc przydzielana decyzją Prezesa URE będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej.

Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, które mogą zostać objęte wsparciem w pierwszej fazie funkcjonowania systemu, nie może przekroczyć 5,9 GW.

W czwartek zamiar złożenia wniosku potwierdził prezes PGE Wojciech Dąbrowski. PGE wraz z duńskim Orstedem planuje w pierwszej kolejności budowę dwóch farm o łącznej mocy 2,5 GW. Zaawansowany jest również projekt Polenergii i norweskiego Equinora - dwie farmy o mocy niemal 1,5 GW.

W następnych latach wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie w formule konkurencyjnej, tj. poprzez mechanizm aukcyjny. Przepisy przewidują możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028. W ramach ich rozstrzygnięć wsparciem będą mogły zostać objęte morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 GW.

wkr/ je/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter