Offshore

W piątek, 20 września z Gdańskiej Stoczni Remontowa im. J. Piłsudskiego SA, w asyście czterech holowników: Virtus, Taurus, Vega i Tytan, wyprowadzono platformę Petrobaltic. Przekształcona w Morskie Centrum Produkcyjne - Morską Kopalnię Ropy i Gazu trafi na złoże B8, gdzie przejmie prace związane z pełnym jego zagospodarowaniem i uruchomieniem docelowej produkcji.

Należąca do LOTOS Petrobaltic platforma wiertnicza po raz pierwszy została zadokowana w Gdańskiej Stoczni Remontowa SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding w styczniu 2017 roku (ta część projektu zakończyła się przed terminem w czerwcu tego samego roku). Ponownie do Remontowej platforma trafiła kilka miesięcy później, w październiku. Kluczową dla tego dużego i skomplikowanego projektu była operacja nasuwania i montażu na pokładzie platformy czterech potężnych modułów o wadze kilkuset ton każdy – systemu separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu zatłaczania wody do złoża oraz systemu energetycznego, którego sercem jest turbogenerator wykorzystujący odseparowany gaz, jako paliwo do zasilania platformy.

Po niespełna dwóch latach intensywnych prac spółki LOTOS Petrobaltic i stoczni, jednostka opuściła Gdańską Stocznię Remontowa SA. Zostanie teraz przeholowana na złoże B8, znajdujące się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości około 70 km na północ od Jastarni, gdzie przejmie wydobycie z pracującej tam obecnie platformy Lotos Petrobaltic.

Przebudowa platformy to jeden z projektów inwestycji zagospodarowania złoża B8. Obecnie realizowany zakres prac dotyczy I fazy programu docelowego zagospodarowania złoża B8, która zakończy się stabilnym wydobyciem z czterech odwiertów produkcyjnych.

Przypomnijmy, że uroczystość poświęcenia platformy odbyła się 27 sierpnia na nabrzeżu Gdańskiej Stoczni Remontowa SA. Więcej o tym wydarzeniu we wcześniejszej publikacji Portalu Morskiego, link poniżej.

Morskie Centrum Produkcyjne gotowe do wyjścia w morze [ZDJĘCIA, VIDEO]

Skomplikowana operacja wyholowania platformy i posadowienia jej w miejscu pracy wymaga bardzo dobrych warunków atmosferycznych utrzymujących się przez kilka dni, czyli tzw. okna pogodowego. Postanowiono podzielić proces na dwa etapy. Pierwszy zakłada przeholowanie jednostki na kotwicowisko nr 4 znajdujące się w Porcie Północnym. Platforma będzie tam czekała na warunki (przynajmniej 3 dni dobrej pogody) umożliwiające przeholowanie na swoje miejsce docelowe na złożu B8. Znajduje się ono w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. Docelowo platforma Petrobaltic ma przejąć wydobycie z pracującej tam platformy Lotos Petrobaltic.

AL, GL, rel

Fot.: Marcin Koszałka, Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

Petrobaltic nie jest jedyną platformą należącą do Lotos Petrobaltic, jaka w piątek, 20 września, wyszła w morze.

1 1 1 1