Offshore

Rosyjski urząd antymonopolowy zwrócił się do rządu z wnioskiem o umożliwienie dostępu do koncesji poszukiwawczych na obszarach morskich także dla spółek prywatnych. Na razie o pozwolenie na poszukiwania węglowodorów poza lądem mogą ubiegać się wyłącznie spółki państwowe.

Propozycja urzędu zakłada możliwość przyznania morskich koncesji poszukiwawczych prywatnym spółkom rosyjskim, ale nadal ogranicza dostęp do nich podmiotom zagranicznym.

Aktualny miałby pozostać także wymóg posiadania minimum pięcioletniego doświadczenia w rozpoznawaniu złóż podmorskich.

Największym potencjalnym beneficjentem zmian w prawie byłby Łukoil - największa prywatna spółka naftowa w Rosji. Jego prezes Vagit Alekperov wielokrotnie podkreślał, że spółka byłaby zainteresowana projektami offshore na Morzu Barentsa i Morzu Czarnym. Łukoil ma także wymagane doświadczenie w projektach morskich realizowanych m.in. na Morzu Kaspijskim.

Marcin Szczepański

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter