Artykuły

Rząd nie rezygnuje. Projekty rozporządzeń ws. likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku zostały zmienione i uzupełnione. Od kwietnia 2020 r. Urząd Morski w Słupsku przestanie istnieć, jeśli zmienione i uzupełnione projekty dwóch rozporządzeń ministra gospodarki i żeglugi śródlądowej wejdą w życie. Te czekają już tylko na rozpatrzenie przez komisję prawniczą i podpis ministra.  

Proces legislacyjny nad projektami rozporządzeń ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów i siedzib urzędów morskich trwa od 13 listopada 2019 r. Obecnie zmienione projekty, uwzględniające wniesione uwagi, czekają na rozpatrzenie przez komisję prawniczą i podpis ministra.

W wyniku uzgodnień międzyresortowych uwagi do projektów rozporządzeń zgłosiły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowe Centrum Legislacji. Te dotyczyły m.in. trybu wprowadzania zmian (projekty zakładały pierwotnie, że słupska jednostka zostanie zniesiona 1 stycznia 2020 r. - PAP) oraz niedostatecznego uzasadnienia konieczności zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku.

Zgodnie z zapisami zmienionych projektów rozporządzeń i opublikowanych m.in. w serwisie RCL słupska jednostka ma przestać istnieć od 1 kwietnia 2020 r. W Polsce pozostaną dwa urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Ich zasięg terytorialny w pasie nabrzeżnym będzie sięgał odpowiednio od wschodniej granicy państwa do granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz od tej granicy do zachodniej granicy państwa. Wskazany w projekcie południk wyznaczy granicę kompetencji na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, w strefie przyległej, wewnętrznej strefie ekonomicznej, w portach i przystaniach.

Z zapisów projektu rozporządzenia dotyczącego likwidacji UM w Słupsku wynika, że sprawy wszczęte i niezakończone przed 1 kwietnia 2020 r. przez urząd, jego wierzytelności i zobowiązania zostaną podzielone między dyrektorów urzędów morskich w Gdyni i w Szczecinie. Według właściwości terytorialnej użytkować będą też mienie Skarbu Państwa będące obecnie w dyspozycji słupskiego urzędu.

Zatrudnieni obecnie w słupskiej jednostce, świadczący pracę na terenie woj. zachodniopomorskiego, staną się od stycznia pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie, a ci pracujący w Pomorskiem - Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, po jego wejściu w życie nie dojdzie do redukcji zatrudnienia wśród dotychczasowych pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku, zdecydowana większość będzie wykonywać swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy – w kapitanatach portów, bosmanatach, obwodach ochrony wybrzeża. Pozostali pracownicy mają znaleźć zatrudnienie w planowanych do utworzenia delegaturach m.in. w Kołobrzegu i Słupsku oraz innych terenowych komórkach organizacyjnych pozostałych urzędów morskich.

Projektodawca zaznaczył, że obowiązek wydania rozporządzeń wynika z przepisów ustawy o obszarach morskich i podjętych przez ministerstwo działań, których celem jest reorganizacja struktury terenowej administracji morskiej. Rozporządzenia, według projektodawcy, nie będą miały negatywnych skutków społeczno-gospodarczych oraz wpływu na działanie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Apel do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka o zaniechanie zamiaru likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku podjęli na listopadowej sesji słupscy radni. Stosowne uchwały przyjęły też rady Darłowa czy Ustki.

Urząd Morski w Słupsku zarządza ponad 170 km wybrzeża polskiego. Zatrudnia blisko 300 osób. W samej słupskiej centrali urzędu pracuje ponad 100 osób.

Inga Domurat 

 

Komentarze   

+14 To chociaż Dyrektora niech zmienią.
bo tylko na Facebooku siedzi.
03 grudzień 2019 : 06:51 st.Inspektor Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 dlaczego?
Dlaczego autorka zamieściła nieaktualną mapę naszej wyłącznej strefy ekonomicznej w jej środkowej i zachodniej części - wokół Bornholmu? A może nadal jest embargo na publikowanie takiej grafiki?
03 grudzień 2019 : 12:25 x Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 !!!
Racja!
Kiedy wreszcie ukaże się artykuł o oddaniu przez rządzących naszej strefy ekonomicznej!!!
Kto jest za to odpowiedzialny i za co oddano naszą strefę???
Tak ważny temat, a zero informacji!!!
03 grudzień 2019 : 21:29 Michal28 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 zwolnić urzędasów
Nareszcie, zwolnić urzędasów. Biorą pieniądze za nic. Won.
25 luty 2020 : 10:32 I dobrze Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło: