Żegluga

Sprawniejsze przekazywanie służbom informacji o liczbie pasażerów na statku w razie wypadku czy wprowadzenie jednolitych zasad przeprowadzania inspekcji na promach - zakłada projekt noweli ustawy o bezpieczeństwie morskim, którą w czwartek przyjął rząd.

Projekt nowych przepisów przygotował resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej; będą one dotyczyły m.in. promów pasażerskich.

Nowelizacja wdroży do polskiego prawa regulacje dwóch unijnych dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich.

Nowe rozwiązania - jak wskazuje Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie - zapewnią jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro, przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych, a także na szybkich statkach pasażerskich, przewożących powyżej 12 osób na liniach regularnych.

"Celem nowych przepisów jest włączenie inspekcji przeprowadzanych na tego typu statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery (na statkach o polskiej przynależności) i państwo portu (na statkach pływających pod obcą banderą)" - podało CIR.

Jednym z celów nowych regulacji ma być również sprawniejsze przekazywanie informacji o liczbie i tożsamości osób znajdujących się na pokładzie statku, co pozwoli skuteczniej prowadzić akcje poszukiwawcze i ratunkowe. "Rozwiązania te pozytywnie wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych" - zaznaczono.

CIR wyjaśniło, że nowe przepisy zapewnią stosowanie jednolitych zasad dotyczących przeprowadzania inspekcji na statkach obcych bander zawijających do polskich portów. Obowiązkowe inspekcje statków ro-ro (m.in. promów) będą włączone w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo portu. "Oznacza to maksymalne wydłużenie czasu, w którym statek może być eksploatowany do celów komercyjnych, przy jednoczesnym ciągłym zapewnianiu wysokich standardów bezpieczeństwa" - dodano.

Nowe przepisy ujednolicą też wymogi dotyczące inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro w żegludze krajowej. Rozwiązanie to ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pasażerom przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb dotyczących usług. Inspekcje będą odbywać się dwa razy w roku, w odstępie nie krótszym niż cztery miesiące i nie dłuższym niż osiem miesięcy - wyjaśniono.

CIR poinformowało ponadto, że w projekcie upraszcza się wymogi dotyczące przekazywania informacji o liczbie i tożsamości osób znajdujących się na pokładzie statku. Takie informacje będą bezpośrednio przekazywane do Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego (National Single Window).

"Umożliwi to ich natychmiastowe udostępnienie w razie wypadku Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa oraz innym podmiotom zaangażowanym w akcję ratowniczą. Armatorzy jachtów komercyjnych będą mogli przekazywać informacje o pasażerach nimi podróżujących za pomocą aplikacji mobilnej, a do końca 2020 r. – również tak jak dotychczas, czyli w postaci papierowej" - wyjaśniono.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że tym samym zniknie wymóg prowadzenia przez armatorów systemów rejestracji informacji dotyczących pasażerów, zatwierdzanych obecnie i kontrolowanych przez dyrektorów urzędów morskich.

autor: Michał Boroń

Fot.: Piotr B. Stareńczak

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter